Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Deklaracja dostępności strony internetowej eures.praca.gov.pl

Strona internetowa https://www.eures.praca.gov.pl jest prowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eures.praca.gov.pl zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.eures.praca.gov.pl.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono 16 grudnia 2019 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa www.eures.praca.gov.pl jest publicznie dostępna od 2004 r. a ostatnia aktualizacja została przeprowadzona 15 grudnia 2016 r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 22 461 64 00.  Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę przekazania tej informacji.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.