Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W 2017 r. przypada 30-lecie programu Erasmus. Z tej okazji podejmowane są liczne działania dla uświetnienia trzydziestoletniej historii programu Erasmus. Szczegółowe informacje na temat organizowanych wydarzeń znajdziesz na stronie internetowej http://erasmusplus.org.pl

 Program Erasmus+ powstał w 1987 r. Jego główną ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego humanisty Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach ówczesnej Europy, a jego poglady na edukację przesycone są głębokim humanizmem.

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera następujące dziedziny:

 • międzynarodową współpracę szkół wyższych
 • wyjazdy studentów za granicę na część studiów i/lub praktykę
 • mobilność pracowników uczelni
 • stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

W niektórych działaniach programu Erasmus mogą uczestniczyć również instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Od 1 stycznia 2014 r. program Erasmus będzie kontynuowany pod nazwą Erasmus+. Obejmuje dziedzinę edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego realizacja jest przewidziana na lata okres 2014-2020. Calkowity budżet programu to 14,7 mld euro. Erasmus+ jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w okresie 2007-2013:

 • programu Uczenie się przez całe życie
 • programu Młodzież w działaniu
 • Erasmus Mundus
 • Tempus
 • Alfa
 • Edulink
 • programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Kraje uczesniczące w programie Erasmus+ to: 28 państw czlonkowskich Unii Europejskiej, państwa EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, oraz państwa kandydujące do Unii Europejskiej: Turcja, Republika Macedonii.

Ulotka informacyjna programu Erasmus+(ang)

Ulotka nt. 30-letniej rocznicy programu Erasmus (ang)