PL | EN
Bezpieczne wyjazdy do pracy Drukuj Email

Swobodny przepływ pracowników jest podstawowym prawem obywateli UE i EOG.

Sieć EURES stwarza warunki do poszukiwania pracy zarówno Polakom, chcącym podjąć pracę w UE lub EOG, a także cudzoziemcom z UE lub EOG pragnącym podjąć pracę Polsce.

Podjęcie decyzji o zatrudnieniu poza krajem ojczystym powinno być poprzedzone zebraniem informacji aby ewentualny wyjazd był bezpieczny i nie naraził na nieprzewidziane kłopoty.

Przeprowadzka do innego kraju wiąże się z ze zmianami we wszystkich dotychczasowych obszarach życia osoby wyjeżdżającej za granicę. Decydując się na wyjazd za granicę, bardzo ważne jest uzyskanie pełnej informacji o warunkach życia i pracy w danym kraju. Niewielki wysiłek włożony w zaplanowanie wyjazdu pomoże zaoszczędzić czas, energię i uniknąć niepotrzebnych frustracji po przyjeździe.

Poniżej podajemy źródła wiarygodnych informacji, gdzie można zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi sytuacji na rynkach pracy państw UE/EOG, wymaganych formalności w związku z uzyskaniem pozwolenia na pobyt i pracę, praktycznych porad, dotyczących poruszania się w obcym kraju, itp.

Jednocześnie radzimy, aby przed wyjazdem do innego kraju, upewnili się Państwo że posiadają:

 • Ważny dokument tożsamości (paszport albo dowód osobisty).
 • Inne potrzebne dokumenty takie jak: akt urodzenia, dokumenty dotyczące obecnego lub poprzednich związków małżeńskich, w tym orzeczenia rozwodowe.
 • Zezwolenie na pobyt (o ile jest ono wymagane). Dokładne informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce "Poznaj warunki życia i pracy".
 • Wszelkie umowy lub korespondencję z pracodawcą. Warto upewnić się, że warunki umowy o pracę oraz zawarte w niej informacje są zrozumiałe.

  Wyjazd do innego kraju bez gwarancji zatrudnienia jest bardzo ryzykowny i dlatego warto odpowiednio wcześniej, przed planowanym wyjazdem z Polski, zacząć poszukiwania pracy. W zakładce "Szukasz pracy" podane są informacje o sposobach poszukiwania pracy za granicą.

  Jeżeli jednak zdecydują się Państwo na wyjazd za granicę i szukanie pracy na miejscu, szczególnie ważne jest uzyskanie informacji jeszcze w Polsce nt. sytuacji na rynku pracy w danym państwie oraz możliwościach zatrudnienia. W takiej sytuacji warto również zabrać ze sobą świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy oraz referencje, które będzie można przedstawić potencjalnym pracodawcom za granicą. Dodatkowo sugeruje się tłumaczenie referencji na język obcy.

  Zakwaterowanie w miejscu, do którego planowana jest przeprowadzka. Informacje o tym, jak znaleźć mieszkanie za granicą można znaleźć w zakładce "Poznaj warunki życia i pracy".

 • Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne (opcjonalnie).
 • Wystarczające środki finansowe zapewniające utrzymanie do chwili otrzymania pierwszej wypłaty lub na wykupienie biletu powrotnego, w sytuacji gdyby zaistniała konieczność wcześniejszej powrotu do Polski.

  Udając się do pracy za granicą warto wcześniej zapoznać się z cenami podstawowych usług i produktów (artykułów spożywczych, wynajmu mieszkania, transportu). Informacje te są niezbędne dla oszacowania sumy pieniędzy, która należy wziąć ze sobą.

Zapoznaj się z materiałem


Bezpieczne wyjazdy do pracy

Pomocne informacje dla przygotowania się do podjęcia pracy w innym kraju mogą być informacje udostępniane na:

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy © 2011-2015
Logowanie dla kadry EURES