PL | EN
Zagraniczne oferty pracy Drukuj Email

Oferty pracy w krajach UE / EOG, w tym oferty pracy polskich pracodawców znajdziesz na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej.

Zagraniczne oferty pracy, które są przekazywane do doradców EURES z Wojewódzkich Urzędów Pracy w celu dodatkowego rozpowszechniania znajdziesz - tutaj.

Aby sprawdzić oferty pracy polskich pracodawców  postępuj w następujący sposób:

  1. wybierz stronę portalu EURES www.eures.europa.eu
  2. w bloku Jestem osobą poszukującą pracy wybierz opcję Szukaj pracy
  3. wybierz z listy grupę zawodów lub wybierz wszystkie grupy zawodów
  4. wybierz z listy kraj Polska (możesz skorzystać z możliwości wskazania kraju i regionu na mapie w opcji "Wybierz na mapie")
  5. wybierz przycisk Szukaj

Publikowanie CV na portalu EURES

Jednym z narzędzi dla poszukujących pracy, dostępnym na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu jest możliwość zamieszczenia własnego CV.

Aby skorzystać z tej usługi, należy zarejestrować swój profil „Mój EURES”, co pozwala przygotować CV w wersji on-line, w dowolnym języku Unii Europejskiej oraz udostępnić je potencjalnym pracodawcom, którzy także zarejestrowali się na portalu. „Mój EURES”. Rejestracja na portalu EURES pozwala również na otrzymywanie powiadomień na adres poczty elektronicznej nt. najnowszych ofert pracy, które odpowiadają profilowi osoby poszukującej pracy.

Aby zapewnić aktualność CV dostępnych na portalu, wskazane jest regularne korzystanie z konta "Mój EURES".

Zarówno rejestracja jak i umieszczenie swojego CV w bazie EURES przez osoby poszukujące pracy jak również wgląd do bazy EURES dla pracodawców, jest usługą bezpłatną.

Korzystanie z aplikacji Europejski Paszport Umiejętności

Od czerwca 2014 r. osoby poszukujące pracy, zarejestrowane na portalu EURES mogą korzystać z nowego narzędzia udostępnionego na portalu EURES - Europejskiego Paszportu Umiejętności. Korzystając z tego narzędzia mogą określić, jakie umiejętności posiadają oraz wskazać,  w której branży je zdobyły. Ułatwia to pracodawcom znalezienie dokładnie takich pracowników, jakich poszukują.

Europejski Paszport Umiejętności aktualnie jest dostępny dla branży hotelarsko-gastronomicznej oraz branży turystycznej.

Poszukujący pracy za granicą w branży hotelarsko-gastronomicznej może mieć kłopoty z opisaniem pracodawcom, z jakich praktycznych umiejętności korzystałał przy wykonywaniu określonego rodzaju pracy w innym państwie. Jednocześnie pracodawcy często mają problemy ze zrozumieniem, jakiego rodzaju umiejętnościami dysponuje dany pracownik, wyłącznie za podstawie jego CV.

Europejski Paszport Umiejętności oferuje możliwość skutecznego i łatwego rozwiązania tego problemu. Jest rodzajem współczesnego listu polecającego, przy czym jest prostszy i dostępny w Internecie, a zakres jego zastosowania jest szerszy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, obejrzyj filmy nt. Europejskiego Paszportu Umiejętności:

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy © 2011-2015
Logowanie dla kadry EURES