PL | EN
Oferty pracy z UE/EOG

Oferty pracy w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (UE/EOG) w języku polskim, realizowane w ramach sieci EURES przez wojewódzkie urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy znajdziesz tutaj


Oferty pracy ogłaszane przez partnerów EURES (głównie publiczne służby zatrudnienia) w państwach UE/EOG dostępne są na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy © 2011-2015
Logowanie dla kadry EURES