Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES w Polsce uprawnione są wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy i centra edukacji i pracy młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy oraz podmioty akredytowane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Wykaz instytucji świadczących pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES w Polsce

Z uwagi na specyfikę działalności każda instytucja członkowska i partnerska EURES w Polsce świadczy nieco inny zakres usług.

Rodzaj dostępnych usług w danej organizacji w Polsce jest dostępny na stronie: https://stor.praca.gov.pl

Aby sprawdzić zakres usług EURES wybranej instytucji należy wybrać:

  • Rejestr Podmiotów Akredytowanych do pośrednictwa pracy EURES >
  • Podmioty świadczące usługi EURES >
  • Wykaz podmiotów świadczących pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES w Polsce >
  • nazwę podmiotu np.: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy >
  • Adres, pod którym podmiot będzie świadczył pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES wraz z zakresem działań i usług >
  • Pokaż zakres działań i usług

Sieć EURES w Polsce jest koordynowana przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej realizujący zadania krajowego urzędu koordynacji EURES w Polsce.

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa