Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

W celu skorzystania z usług sieci EURES w Polsce należy skontaktować się z najbliższym:

  • doradcą EURES lub asystentem EURES w wojewódzkim urzędzie pracy, wojewódzkiej komendzie Ochotniczych Hufców Pracy lub centrum edukacji i pracy młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy
  • doradcą klienta (pośrednikiem pracy) w powiatowym urzędzie pracy
Z uwagi na specyfikę działalności każda instytucja członkowska i partnerska EURES w Polsce świadczy nieco inny zakres usług. Rodzaj dostępnych usług w danej organizacji w Polsce jest dostępny na stronie: https://stor.praca.gov.pl

Aby sprawdzić zakres usług EURES należy:

Dane kontaktowe polskiej
kadry EURES


  • Rejestr Podmiotów Akredytowanych do pośrednictwa pracy EURES >
  • Podmioty świadczące usługi EURES >
  • Wykaz podmiotów świadczących pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES w Polsce >
  • nazwę podmiotu np.: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy >
  • Adres, pod którym podmiot będzie świadczył pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES wraz z zakresem działań i usług >
  • Pokaż zakres działań i usług

W celu skorzystania z usług sieci EURES za granicą należy skontaktować się z najbliższym doradcą EURES lub innym wyznaczonym pracownikiem organizacji członkowskiej lub partnerskiej EURES najczęściej z urzędów pracy.

Z uwagi na specyfikę działalności każda instytucja członkowska i partnerska EURES za granicą na terenie państw członkowskich UE i EFTA świadczy nieco inny zakres usług. Informacje na temat rodzaju dostępnych usług w danej organizacji członkowskiej i partnerskiej EURES za granicą dostępne będą na portalu EURES: www.eures.europa.eu

CZAT Z DORADCĄ EURES NA PORTALU EURES