Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

SIEĆ EURES w regionach przygranicznych działa w formie partnerstw przygranicznych, które realizują działania ze wsparciem środków unijnych. Działania partnerstw przygranicznych koordynuje instytucja lub organizacja z kraju – członka tego partnerstwa.

Doradcy EURES w tych regionach udzielają szczegółowych porad i pomocy w zakresie praw i obowiązków pracowników mieszkających w jednym kraju, a pracujących w innym.

Aktualnie w UE/EFTA istnieje 12 przygranicznych partnerstw EURES, obejmujących 19 krajów. Świadczą one usługi informowania i koordynowania mobilności pracowników w regionach przygranicznych.

Partnerstwa EURES umożliwiają współpracę publicznych służb zatrudnienia i ośrodków szkoleń zawodowych, pracodawców i organizacji związków zawodowych, władz lokalnych i innych instytucji, zajmujących się zatrudnieniem i kształceniem zawodowym.

Partnerstwa przygraniczne EURES służą jako punkty kontaktu lokalnych i państwowych władz odpowiedzialnych za zatrudnienie, jak i partnerów społecznych, oraz stanowią ważny czynnik monitorujący dla regionów zatrudnienia transgranicznego, będących kluczowym czynnikiem rozwoju europejskiego rynku pracy.

W Polsce działają 2 partnerstwa przygraniczne EURES oraz 2 inicjatywy przygraniczne:

Pogranicze polsko-niemiecko-czeskie
Nazwa i forma prowadzonej działalnościPartnerstwo transgraniczne EURES-TriRegio (Polska-Czechy-Niemcy), działające od 2008 r.
CelEuropejskie pośrednictwo pracy i doradztwo w zakresie mobilności przygranicznej w obszarze przygranicznym Polski, Czech i Niemiec
Rodzaj świadczonych usługUsługi pośrednictwa pracy i doradztwa w zakresie mobilności pracowniczej, w tym warunków życia i pracy w regionie przygranicznym Polski, Czech i Niemiec
Zasięg terytorialny

Strona polska
powiaty: zgorzelecki, lubański, bolesławiecki, jeleniogórski, złotoryjski, jaworski, kamiennogórski, lwówecki, wałbrzyski, strzeliński, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki

Strona niemiecka
Okręgi Dyrekcji Regionalnej Drezno i Chemnitz: Chemnitz, Mittelsachsen, Zwickau, Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis, Dresden, Bautzen, Meißen, Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Strona czeska
Kraje: liberecki, karlovarski i ustecki

Instytucje partnerskie

Strona polska
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Region Jeleniogórski NSZZ "Solidarność", Dolnośląscy Pracodawcy

Strona niemiecka
Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit w Chemnitz, Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Sachsen w Dreźnie, IGR Elan e.V. w Dreźnie, Industrie- und Handelskammer w Chemnitz

Strona czeska
Urzędy pracy w Ustii nad Łabą, Libercu, Karlowych Varach, Ceskomoravská konfederace odborových svazu (CMKOS) Usteckeho kraje, Libereckého kraje a Karlovarskéhokraje, Krajská hospodárská komora Usteckeho kraje, Krajská hospodárská komora Liberec, Regionální hospodárská komora, Poohrí KHK Karlovarského kraje

LINKIhttp://www.eures-triregio.eu
Pogranicze polsko-czesko-słowackie
Nazwa i forma prowadzonej działalnościPartnerstwo transgranicze EURES-T Beskydy (Polska-Czechy-Słowacja) działające od 2007 r.
CelEuropejskie pośrednictwo pracy i doradztwo w zakresie mobilności pracowniczej w obszarze przygranicznym Polski, Czech i Słowacji
Rodzaj świadczonych usługUsługi pośrednictwa pracy i doradztwa w zakresie mobilności pracowniczej, w tym warunków życia i pracy w regionie przygranicznym Polski, Czech i Słowacji
Zasięg terytorialny

Strona polska
miasta: Bielsko-Biała i Jastrzębie-Zdrój
powiaty: cieszyński, raciborski, wodzisławski, żywiecki, głubczycki, nyski, prudnicki

Strona słowacka
powiaty: Čadca, Námestovo, Dolný Kubín

Strona czeska
miasta: Ostrava, Karviná, Frydek Mistek, Vsetin
powiaty: Jesenik, Sumperk, Bruntál, Opava, Nový Jicin

Instytucje partnerskie

Strona polska
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracyw Katowicach i Opolu, Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach (jednostka terenowa – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku Białej), Powiatowe Urzędy Pracy w Cieszynie, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, Żywcu, Głubczycach, Nysie, Prudniku, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Region Podbeskidzie NSZZ "Solidarność", OPZZ Województwa Śląskiego, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Strona słowacka
Centralny Urząd Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w Bratysławie, Federacja związków pracodawców Republiki Słowacji, Urzędy Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w Čadcy, Námestovie, Dolným Kubínie

Strona czeska
Urząd Pracy Republiki Czeskiej w Pradze, Urzędy Pracy w Jeseníku, Šumperku, Frýdku-Místku, Ostravie, Opavie, Bruntálu, Karvinie, Novým Jičínie, Vsetínie

LINKIhttp://www.eures-tbeskydy.eu/pl
Pogranicze polsko-niemieckie
Nazwa i forma prowadzonej działalnościInicjatywa transgraniczna EURES Odra-Oder (Polska-Niemcy), działająca od 2007
CelEuropejskie pośrednictwo pracy i doradztwo w zakresie mobilności przygranicznej w obszarze przygranicznym Polski i Niemiec
Rodzaj świadczonych usługUsługi pośrednictwa pracy i doradztwa w zakresie mobilności pracowniczej, w tym warunków życia i pracy w regionie przygranicznym Polski i Niemiec
Zasięg terytorialnyWojewództwo lubuskie, Kraj Związkowy Brandenburgia
Instytucje partnerskie

Strona polska
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Strona niemiecka
Agentur für Arbeit Cottbus, Frankfurt (Oder), Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg

Pogranicze polsko-słowackie
Nazwa i forma prowadzonej działalnościInicjatywa transgraniczna EURES Poprad-Dunajec (Polska-Słowacja), działająca od 2008 r.
CelEuropejskie pośrednictwo pracy i doradztwo w zakresie mobilności przygranicznej w obszarze przygranicznym Polski i Słowacji
Rodzaj świadczonych usługUsługi pośrednictwa pracy i doradztwa w zakresie mobilności pracowniczej, w tym warunków życia i pracy w regionie przygranicznym Polski i Słowacji
Zasięg terytorialny

Strona polska
Miasto Nowy Sącz
powiaty: gorlicki, limanowski, nowotarski, nowosądecki

Strona słowacka
Kraj Preszowski

Instytucje partnerskie

Strona polska
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, Nowym Targu, Limanowej, Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu

Strona słowacka
Urząd Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubovni, Keżmarku, Popradzie, Bardejovie, Stropkovie