Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Doradztwo zawodowe w dobie pandemii

Komisja Europejska wspólnie z międzynarodowymi organizacjami ds. uczenia się przeprowadziła badanie ankietowe, którego celem było prezentacja usług poradnictwa zawodowego w dobie pandemii koronawirusa Covid-19.

czytaj więcej

Koronawirus – Ochrona pracowników sezonowych

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne, które mają zapewnić ochronę pracowników sezonowych w UE w czasie pandemii COVID-19. W Wytycznych uwzględnione są prawa pracowników sezonowych, bez względu na to, czy są obywatelami Unii czy państw trzecich, w tym osób, które regularnie pracują za granicą z własnego wyboru lub są wysyłane do pracy na przykład przez agencje pracy tymczasowej i pośrednictwa pracy.

czytaj więcej

Ponowne uruchomienie unijnego pośrednictwa pracy EURES w Polsce

Od połowy czerwca 2020 r. zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej państwa członkowskie UE/EFTA, w tym Polska - od 13 czerwca 2020 r. - otworzyły granice państwowe dla obywateli państw członkowskich UE/EFTA.

czytaj więcej

COVID-19 - bezpieczeństwo pracy w Niderlandach

Niderlandzka Inspekcja Pracy - Inspectie SZW - udostępnia elektroniczny formularz w Internecie, który dotyczy składania skargi w związku z epidemią koronawirusa.

czytaj więcej

Zmiana zasad odbywania kwarantanny – ważne zmiany dla obywateli UE, EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii

Od 16 maja 2020 r. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski stanowiącej granicę wewnętrzną dla osób podróżujących w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG a także Szwajcarii oraz w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci. Dotyczy to również osób pracujących w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, na podstawie zawartych przez te kraje umów i porozumień z UE.

czytaj więcej

Bezpieczny powrót do podróżowania

13 maja 2020 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała komunikat, który zawiera wytyczne i zalecenia, dotyczące stopniowego znoszenia ograniczeń w podróżach. Umożliwi to ponowne otwarcie przedsiębiorstw turystycznych po miesiącach blokady, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności w zakresie zdrowia.

czytaj więcej

Świadczenie z tytułu skróconego wymiaru czasu pracy w Niemczech

Osoby, które dojeżdżają do pracy w Niemczech mogą otrzymać świadczenie z tytułu skróconego wymiaru czasu pracy tzw. Kurzarbeitergeld (KUG) nawet w sytuacji zamknięcia granic.

Dotychczas osoby, które nie mogły dotrzeć do swojej firmy z powodu zamkniętych granic, nie mogły otrzymać rekompensaty za skrócony czas pracy.

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych w Niemczech zmieniło rozporządzenie działające na korzyść osób dojeżdżających do pracy przy granicy.

czytaj więcej

Pracownicy przygraniczni - ważne zmiany

Od 4 maja 2020 r. obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej m.in. przez:

  • pracowników przygranicznych
  • osoby uczące się lub studiujące w Polsce lub państwie sąsiednim.

Zniesienie obowiązku odbywania w Polsce kwarantanny nie obejmuje jedynie pracowników medycznych oraz pracujących w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, co wynika z uwzględnienia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa powodującego COVID-19 w związku z wykonywaną pracą w tych zawodach.

czytaj więcej

Uruchomienie rekrutacji EURES na oferty pracy zdalnej

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie państw członkowskich UE/EFTA koronawirusa SARS-CoV-2, Departament Rynku Pracy 16 marca 2020 r. zalecił wojewódzkim urzędom pracy oraz Ochotniczym Hufcom Pracy wstrzymanie - do odwołania - wszystkich rekrutacji międzynarodowych prowadzonych w ramach sieci EURES.

Mając jednak na uwadze obecne zmiany zachodzące na rynkach pracy oraz uwzględniając potrzeby pracodawców i obywateli Polski oraz państw członkowskich UE/EFTA, Departament Rynku Pracy w MRPiPS zalecił wojewódzkim i Ochotniczym Hufcom Pracy uruchomienie z dniem 24 kwietnia br. naborów w ramach sieci EURES tylko w przypadku ofert pracy zdalnej oferowanej zarówno przez pracodawców krajowych jak i zagranicznych, przy jednoczesnym zachowaniu zdalnej procedury rekrutacyjnej.

czytaj więcej

Koronawirus - działania Komisji Europejskiej

Pandemia koronawirusa jest wielkim wstrząsem dla gospodarki europejskiej i światowej. Państwa członkowskie już wprowadziły lub właśnie wprowadzają środki wspierające płynność budżetową i działania , aby zwiększyć zdolności krajowych systemów opieki zdrowotnej i udzielić pomocy tym obywatelom i sektorom szczególnie dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa.

czytaj więcej

Komunikat Komisji Europejskiej

Komisja Europejska wydała 30 marca 2020 r. komunikat w sprawie wytycznych dotyczących korzystania ze swobodnego przepływu pracowników podczas epidemii COVID-19.
Dodatkowo Komisja Europejska przygotowała informację dla pracowników przygranicznych i pracowników delegowanych.

czytaj więcej

KORONAWIRUS - prawo pracy i BHP w Niemczech

Ambasada Niemiec w Warszawie przygotowała w języku polskim informacje na temat prawa pracy i BHP, które obowiązują w Niemczech w związku z pandemią koronawirusa.

czytaj więcej

INFOLINIA koronawirus - praca w Niemczech

W związku z ogłoszoną światową pandemią koronarwirusa, w Niemczech została zawieszona bezpośrednia obsługa klientów klientów urzędów pracy (Bundesagentur für Arbeit) do odwołania.

Do obsługi klientów została uruchomiona infolinia w języku polskim dla osób, które chcą dowiedzieć się czy i jakie świadczenia przysługują im w związku z pracą w Niemczech.

czytaj więcej

Nabory do pracy za granicą w Polsce w ramach EURES wstrzymane do odwołania

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie państw członkowskich UE/EFTA koronawirusa SARS-CoV-2, Departament Rynku Pracy 16 marca 2020 r. zalecił wojewódzkim urzędom pracy oraz Ochotniczym Hufcom Pracy wstrzymanie - do odwołania - wszystkich rekrutacji międzynarodowych prowadzonych w ramach sieci EURES...

czytaj więcej