Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pandemia koronawirusa jest wielkim wstrząsem dla gospodarki europejskiej i światowej. Państwa członkowskie już wprowadziły lub właśnie wprowadzają środki wspierające płynność budżetową i działania , aby zwiększyć zdolności krajowych systemów opieki zdrowotnej i udzielić pomocy tym obywatelom i sektorom szczególnie dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa.

Aby złagodzić skutki finansowe dla obywateli i całej gospodarki, Komisja Europejska przyjęła plan działań stanowiący kompleksową reakcję gospodarczą na pandemię koronawirusa.

W tym celu Komisja:

Ponadto 2 kwietnia 2020 r. Komisja zaproponowała daleko idące środki, aby uruchomić każde euro z unijnego budżetu na ochronę życia i źródeł utrzymania.

Komisja podjęła nową inicjatywę o nazwie SURE - wsparcie w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną. Działanie to ma pomóc zachować miejsca pracy i wesprzeć rodziny.

Komisja zaproponowała też przekierowanie wszystkich dostępnych funduszy strukturalnych na działania związane ze zwalczaniem skutków pandemii koronawirusa.

Wsparcie otrzymają również rolnicy i rybacy, a także osoby najbardziej potrzebujące. 

Inicjatywa „Solidarność UE na rzecz zdrowia" o wartości 3 mld euro ma zaspokoić potrzeby systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich.

Więcej informacji nt. działań Komisji Europejskiej:

Strona internetowa dotycząca koronawirusa

 

  Koronawirus: Komisja mobilizuje wszystkie swoje zasoby w celu ochrony życia i źródeł utrzymania

Bruksela, 2 kwietnia 2020 r.

 

  Koronawirus: Komisja proponuje uruchomienie ogólnej klauzuli korekcyjnej ram budżetowych w reakcji na pandemię

Bruksela, 20 marca 2020 r.

 

  Pomoc państwa: Komisja przyjmuje tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim dodatkowe wsparcie gospodarki w kontekście epidemii COVID-19

Bruksela, 19 marca 2020 r.

 

  COVID-19: Komisja określa skoordynowaną europejską reakcję na skutki gospodarcze koronawirusa*

Bruksela, 13 marca 2020 r.