Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie państw członkowskich UE/EFTA koronawirusa SARS-CoV-2, Departament Rynku Pracy 16 marca 2020 r. zalecił wojewódzkim urzędom pracy oraz Ochotniczym Hufcom Pracy wstrzymanie - do odwołania - wszystkich rekrutacji międzynarodowych prowadzonych w ramach sieci EURES.

Mając jednak na uwadze obecne zmiany zachodzące na rynkach pracy oraz uwzględniając potrzeby pracodawców i obywateli Polski oraz państw członkowskich UE/EFTA, Departament Rynku Pracy w MRPiPS zalecił wojewódzkim i Ochotniczym Hufcom Pracy uruchomienie z dniem 24 kwietnia br. naborów w ramach sieci EURES tylko w przypadku ofert pracy zdalnej oferowanej zarówno przez pracodawców krajowych jak i zagranicznych, przy jednoczesnym zachowaniu zdalnej procedury rekrutacyjnej.

Wstrzymane do odwołania nadal pozostają:

  • nowe zagraniczne oferty pracy stacjonarnej,
  • polskie oferty pracy stacjonarnej, skierowane do obywateli państw członkowskich UE/EFTA.

Powyższa informacja adresowana jest do klientów urzędów pracy i Ochotniczych Hufców Pracy w trosce o ich zdrowie a także w związku z wprowadzonymi na terytorium Polski i innych państw członkowskich UE/EFTA ograniczeniami w przemieszczaniu się obywateli przez granice państwowe.