Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

13 maja 2020 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała komunikat, który zawiera wytyczne i zalecenia, dotyczące stopniowego znoszenia ograniczeń w podróżach. Umożliwi to ponowne otwarcie przedsiębiorstw turystycznych po miesiącach blokady, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności w zakresie zdrowia.

Wytyczne mają zachęcić państwa członkowskie do zaangażowania się w proces ponownego otwarcia nieograniczonego ruchu transgranicznego w ramach Unii.

Zdaniem KE przywrócenie swobodnego przepływu osób i zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych powinno być procesem etapowym, przy czym najważniejszą kwestią jest życie i zdrowie obywateli.

Dlatego też podstawowym warunkiem przywrócenia podróży będzie sytuacja epidemiologiczna oraz wymogi bezpieczeństwa zdrowotnego w odniesieniu do różnych sposobów podróżowania i zakwaterowania, aby zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia. Ponowne otwarcie ruchu transgranicznego jest jednym z warunków wstępnych przywrócenia turystyki i transportu.

KE przedstawia pakiet środków, które mają na celu przywrócenie funkcjonowania turystyki. Jest ona jedną z gospodarczych, społecznych i kulturowych sił napędowych Europy. W komunikacie przedstawiono sposób stopniowego znoszenia ograniczeń krajowych i transgranicznych zgodnie z zasadą niedyskryminacji. Powinno to  stopniowo przywracać swobodę przemieszczania się Europejczyków oraz znosić kontrole na granicach wewnętrznych.

W komunikacie, KE odnosi się do trzech kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie, czy nadszedł czas na stopniowe zniesienie ograniczeń w podróżowaniu i kontroli na granicach wewnętrznych:

  • kryteria epidemiologiczne
  • możliwości systemu opieki zdrowotnej
  • możliwości monitorowania

Obecnie stosowane kontrole na granicach wewnętrznych i związane z nimi ograniczenia w podróżowaniu powinny zostać zniesione, gdy sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie.

We wspólnym planie działania podkreśla się, że stopniowe znoszenie ograniczeń w zakresie swobodnego przepływu i ponowne otwieranie granic powinno w pierwszej kolejności dotyczyć pracowników transgranicznych i sezonowych oraz powinno unikać wszelkiej dyskryminacji mobilnych pracowników UE.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komisji Europejskiej

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące bezpiecznego powrotu do podróżowania i ożywienia turystyki w Europie w 2020 r. i kolejnych latach