Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Od połowy czerwca 2020 r. zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej państwa członkowskie UE/EFTA, w tym Polska - od 13 czerwca 2020 r. - otworzyły granice państwowe dla obywateli państw członkowskich UE/EFTA.

W związku z otwarciem granic a także rosnącym zainteresowaniem pracą za granicą ze strony obywateli Polski zgłaszanym do urzędów pracy, Departament Rynku Pracy w MRPiPS po konsultacji z wojewódzkimi urzędami pracy oraz Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy zalecił - w dniu 29 czerwca 2020 r. - wojewódzkim i powiatowym urzędom pracy oraz Ochotniczym Hufcom Pracy ponowne uruchomienie unijnego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES zarówno w odniesieniu do zagranicznych jak i krajowych ofert pracy.

Z uwagi na trwającą epidemię COVID-19  w ofertach pracy powinny pojawić się dodatkowe informacje dotyczące ewentualnych wymagań pracodawcy związanych z podjęciem pracy w warunkach epidemii oraz warunków wjazdu na terytorium państwa członkowskiego UE/EFTA, w którym nastąpić ma zatrudnienie.

Zalecamy ostrożność przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe do pracy za granicą i zwracanie uwagi na dodatkowe informacje jakie pojawią się w ofertach pracy sieci EURES.