Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne, które mają zapewnić ochronę pracowników sezonowych w UE w czasie pandemii COVID-19. W wytycznych uwzględnione są prawa pracowników sezonowych, bez względu  na to, czy są obywatelami Unii czy państw trzecich. Również tych osób, które regularnie pracują za granicą z własnego wyboru lub są wysyłane do pracy na przykład przez agencje zatrudnienia.

Ważne jest, aby pracownicy sezonowi i ich pracodawcy posiadali wszystkie niezbędne informacje, zarówno na temat ochrony, jaka im przysługuje, jak i obowiązków, jakie muszą wypełnić.

Ponad 17,6 mln obywateli UE mieszka lub pracuje w innym państwie członkowskim niż kraj ich obywatelstwa. Niektóre sektory europejskiej gospodarki, w szczególności sektory rolno-spożywczy i turystyczny, są zależne od wsparcia pracowników sezonowych z państw UE lub spoza Unii w pewnych okresach roku.

Komisja Europejska szacuje, że w UE pracuje średnio od kilkuset tysięcy do miliona pracowników sezonowych rocznie. Chociaż Komisja monitoruje właściwe stosowanie unijnych i krajowych przepisów dotyczących pracowników sezonowych w UE, odpowiedzialność za właściwe stosowanie tych przepisów spoczywa na organach krajowych.

W celu ochrony pracowników sezonowych wzywa się państwa członkowskie do surowszego egzekwowania obowiązujących przepisów unijnych i krajowych oraz wzmocnienia inspekcji w terenie, w tym z pomocą Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

Prezentowane wytyczne stanowią uzupełnienie Wytycznych dotyczących korzystania ze swobodnego przepływu pracowników podczas epidemii COVID-19 opublikowanych

30 marca 2020 r. Są też odpowiedzią na wezwanie Parlamentu Europejskiego w rezolucji z
19 czerwca 2020 r. w sprawie ochrony pracowników transgranicznych i sezonowych.

Dokument zawiera wskazówki dla organów krajowych, inspektoratów pracy i partnerów społecznych, aby mogli oni zagwarantować prawa, ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo pracownikom sezonowym. Pracownicy sezonowi powinni być świadomi swoich praw.

We wrześniu 2020 r. Komisja Europejska przygotowała zestawienie praktycznych przykładów i najlepszych praktyk z zakresu zatrudniania i praw pracowników sezonowych w UE.  W zestawieniu znajdują się informacje nt:

  • kim są pracownicy sezonowi
  • jakie są ich prawa
  • jakie są główne różnice w zakresie praw między pracownikami sezonowymi z państw członkowskich UE/UEFTA i z państw trzecich
  • praktyczne przykłady, dotyczące pracowników sezonowych będących obywatelami UE lub państw trzecich, którzy korzystają z takich samych praw jak obywatele UE na mocy rozporządzenia (UE) nr 1231/2010
  • praktyczne przykłady w przypadku pracowników sezonowych, będących obywatelami państw trzecich objętych Dyrektywą 2014/36/UE.

 

Szczegółowe informacje nt. pracowników sezonowych, znajdziesz w dokumentach KE:

Covid-19. Wytyczne KE nt. pracowników sezonowych w UE – zestawienie praktycznych przykładów i dobrych praktyk, informacja w języku angielskim

Koronawirus: Komisja Europejska apeluje o ochronę pracowników sezonowych, informacja w języku polskim

Wskazówki dotyczące pracowników sezonowych w UE w kontekście Covid-19, informacja w języku angielskim

Wytyczne dotyczące korzystania ze swobodnego przepływu pracowników podczas epidemii Covid-19, informacja w języku polskim