Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Każde państwo członkowskie UE/EFTA jest zobowiązane do przygotowywania raportów/sprawozdań z działań zrealizowanych w ramach sieci EURES. Dokumenty te są przekazywane do Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

Sprawozdania z działalności sieci EURES w Polsce przygotowywane są przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Poniższe raporty i sprawozdania opisują działania sieci EURES w Polsce począwszy od 2004 r. Obejmują działania współfinansowane ze środków unijnych oraz ze środków własnych polskich publicznych służb zatrudnienia oraz – od 2015 r. również Ochotniczych Hufców Pracy.

2021 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Działań EURES w Polsce w okresie: 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.
2018 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Działań EURES w Polsce w okresie: 1 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.
2017 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Działań EURES w Polsce w okresie: 1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.
2016 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Działań EURES w Polsce w okresie: 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.
2015 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Działań EURES w Polsce w okresie: 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r.
2014 Raport z działalności sieci EURES w Polsce w okresie: 1 czerwca 2013 r. - 31 grudnia 2014 r.
2013 Raport z działalności sieci EURES w Polsce w okresie: 1 czerwca 2012 r. - 31 maja 2013 r.
2012 Raport z działalności sieci EURES w Polsce w okresie: 1 czerwca 2011 r. - 31 maja 2012 r.
2011 Raport z działalności sieci EURES w Polsce w okresie: 1 czerwca 2010 r. - 31 maja 2011 r.
2010 Raport z działalności sieci EURES w Polsce w okresie: 1 kwietnia 2009 r. - 31 maja 2010 r.
2009 Raport z działalności sieci EURES w Polsce w okresie: 1 kwietnia 2008 r. - 31 marzec 2009 r.
2008 Raport z działalności sieci EURES w Polsce w okresie: 1 kwietnia 2007 r. - 31 marzec 2008 r.
2007 Raport z działalności sieci EURES w Polsce w okresie: 1 kwietnia 2006 r. - 31 marzec 2007 r.
2006 Raport z działalności sieci EURES w Polsce w okresie: 1 kwietnia 2005 r. - 31 marzec 2006 r.
2005 Raport z działalności sieci EURES w Polsce w okresie: 1 maj 2004 r. - 31 marzec 2005 r.