Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Komisja Europejska wspólnie z międzynarodowymi organizacjami ds. uczenia się przeprowadziła  badanie ankietowe, którego celem było prezentacja usług poradnictwa zawodowego w dobie pandemii koronawirusa Covid-19.

W wyniku ww. badania powstał raport, który został opublikowany
23 grudnia 2020 r. przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego.

Raport prezentuje w jaki sposób poradnictwo zawodowe dostosowywało się i radziło sobie po ogłoszeniu światowej pandemii Covid-19 w marcu 2020 r.

Z raportu wynika, że podczas pandemii Covid-19 na całym świecie zaobserwowano rosnące zapotrzebowanie na usługi poradnictwa zawodowego, takie jak:

  • pomoc w poszukiwaniu pracy
  • informowanie nt. możliwości przekwalifikowania się
  • informowanie nt. możliwości kształcenia i szkolenia
  • dostarczenie informacji nt. rynku pracy.

Raport wskazuje, że w niektórych krajach poradnictwo zostało wykorzystane jako część odpowiedzi na pandemię. Było ono wspierane przez dodatkowe fundusze i inwestycje w zakresie np. zasobów ludzkich.

Usługi poradnictwa zawodowego doznały zakłóceń w ich tradycyjnym świadczeniu twarzą w twarz. Dostosowywane były do świadczenia usług  poprzez szerokie przyjęcie strategii świadczenia usług na odległość, tam gdzie było to możliwe.

Oprócz zmian świadczenia usług poradnictwa zawodowego w trybie online, pandemia nie wydawała się działać jako katalizator dla zmian polityki i reformy systemów poradnictwa zawodowego.

Dynamiczna sytuacja pandemiczna była na tyle trudna, że działania skupiały się na krótkoterminowych rozwiązaniach, a nie na długoterminowym planowaniu. Trwałe zmiany instytucjonalne i strukturalne wymagają dłuższej ramy czasowej.

Zaobserwowano jednak pozytywne skutki sytuacji pandemicznej takie jak przyjazne nastawienie praktyków do zdalnej realizacji obsługi użytkowników a także większe zaangażowanie  osób poszukujących pracy i pracowników wyposażonych w narzędzia cyfrowe. Zdalne usługi poradnictwa zawodowego zachęcały do rozwoju aktywnych postaw i umiejętności.

Niemniej jednak wielu respondentów wyraziło obawy, dotyczące dostępu do wsparcia cyfrowego oraz luki w dostępie dla najbardziej wrażliwych grup, takich jak osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne i ze specjalnymi wymaganiami zdrowotnymi.

Pandemia wywołała problemy społeczne i gospodarcze oraz niepewność dla osób w każdym wieku, prowadzące do wzrostu skali usług poradnictwa zawodowego. Odnotowano zwiększony popyt na zindywidualizowane poradnictwo zawodowe i wsparcie psychospołeczne, dotyczące planowania kariery czy też informacji nt. rynku pracy.

Zaobserwowano także zapotrzebowanie na działania edukacyjne i szkoleniowe, w odpowiedzi na oczekiwania klientów w zakresie przekwalifikowania się i podnoszenia umiejętności szczególnie w podejmowaniu uczenia się online.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Doradztwo zawodowe, polityka i praktyka w pandemii. Wyniki wspólnego międzynarodowego badania.

Polecamy uwadze