Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) uprzejmie informuje, że Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych, których celem jest zebranie informacji i opinii na temat funkcjonowania Europejskiej Sieci Służb Zatrudnienia (EURES).

Konsultacje te są częścią szerszej oceny działań i skutków funkcjonowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy w latach 2016–2020.

Sieć EURES realizuje trzy główne cele:

  • informowanie, kierowanie i udzielanie porad pracownikom mobilnym na temat możliwości zatrudnienia, a także warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE/EFTA;
  • pomoc pracodawcom, którzy chcą rekrutować pracowników z innych państw członkowskich UE/EFTA;
  • udzielanie porad i wskazówek pracownikom i pracodawcom w regionach przygranicznych.

Do udziału w konsultacjach społecznych Komisja Europejska zachęca m.in.:

  • obywateli, którzy pracowali, pracują lub planują pracę w innym państwie członkowskim UE/EFTA i którzy skorzystali z usług sieci EURES;
  • organizacje i obywateli, zainteresowanych mobilnością pracowników, zaangażowanych w działania sieci EURES lub mających doświadczenie w dziedzinie mobilności pracowników
    i zatrudnienia.

Departament Rynku Pracy MRPiPS zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych poprzez udział w ankiecie internetowej, która znajduje się pod linkiem

Ankieta jest dostępna w językach urzędowych UE.

Podczas konsultacji społecznych Komisja Europejska gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych
i poszanowanie  prywatności każdego obywatela i organizacji w myśl polityki „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe”, opartej na rozporządzeniu (UE) 2018/1725 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje UE.

Konsultacje społeczne  będą trwać do  23 czerwca 2020 r.

 

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem