Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

11 grudnia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie UE 2018/1724 ustanawiające Jednolity Portal Cyfrowy, który ma być odpowiedzią na zbytnie rozproszenie informacji, procedur usług wsparcia i rozwiązywania problemów w obrębie usług e-administracji oraz stanowić w pełni funkcjonalne narzędzie cyfrowego rynku wewnętrznego.

Jednolity Portal Cyfrowy  ma ułatwić wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom z obszaru UE dostęp do informacji mających zastosowanie w przepisach i procedurach krajowych, których muszą przestrzegać w przypadku gdy przenoszą się do państwa członkowskiego innego niż własne, mieszkają tam lub studiują lub gdy zakładają lub prowadzą tam działalność gospodarczą.

Informacje zamieszczone na Portalu będą jasne, dokładne i aktualne z pominięciem skomplikowanej terminologii, tak, aby użytkownicy mogli zrozumieć podstawowe przepisy. Poruszanie się po samym Portalu ma być również przyjazne, funkcjonalne oraz intuicyjne.

Na Portalu będzie można zapoznać się z informacjami z takich dziedzin życia jak: podróże, emerytura, edukacja, zatrudnienie, opieka zdrowotna, prawa konsumentów i prawo rodzinne. Portal będzie dostarczał wszelkich praktycznych informacji na temat aktualnych zasad i procedur obowiązujących w UE oraz w danym kraju UE, procedur zgodności z tymi przepisami oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów,  potrzebnych do celów korzystania z praw na rynku wewnętrznym. Dodatkowo użytkownicy będą mieli dostęp do wszystkich aktualnych procedur on-line w wymiarze transgranicznym, które są możliwe do przeprowadzenia w danym państwie członkowskim.

Portal będzie zintegrowany z istniejącym portalem Your Europe, którym zarządzać będzie Komisja Europejska.

Do końca 2020 r. użytkownicy będą mogli znaleźć przydatne informacje na Portalu, natomiast do 2023 r. użytkownicy będą już mogli dokonywać szeregu procedur on-line wymaganych i dostępnych w różnych państwach członkowskich UE takich jak np. rejestracja samochodu lub ubieganie się o świadczenie emerytalne.

Zachęcamy do obejrzenia filmu o Jednolitym Portalu Cyfrowym.

Więcej:

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów

Polecamy uwadze