Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Chcesz podjąć pracę za granicą? Zrób to z głową. Obecna sytuacja epidemiologiczna powoduje, że podjęcie pracy za granicą wiąże się z ryzykiem zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. Dlatego przed wyjazdem do pracy za granicą należy sprawdzić aktualne informacje, dotyczące wjazdu na terytorium państwa EOG, na terenie którego ma nastąpić zatrudnienie.

Zalecamy zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

  https://reopen.europa.eu/pl

oraz informacjami publikowanymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacjedla-podrozujacych

Wyjazd do pracy za granicę powinien być zawsze decyzją starannie przemyślaną, co pozwoli uniknąć ewentualnych rozczarowań, czy wręcz kłopotów. Staraj się postępować zgodnie z wskazówkami opisanymi w ulotce EURES - Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę:

 

 • Zawsze, w miarę możliwości, sprawdź swojego pracodawcę: obejrzyj stronę internetową pracodawcy, spróbuj poznać opinie innych pracowników na temat pracodawcy, przeglądając odpowiednie fora internetowe. Upewnij się, czy rzekomo wolne stanowisko pracy rzeczywiście istnieje. Przyjmuj z dystansem oferty, w których podany jest tylko telefon komórkowy. Zapytaj pracodawcę, gdzie i pod jakim numerem zarejestrował swoją działalność.
 • Korzystaj z usług urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy lub agencji zatrudnienia.
 • Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z oferty agencji zatrudnienia:
  • sprawdź, czy agencja posiada dokument, potwierdzający jej legalność np. certyfikat – wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej stor.praca.gov.pl
  • upewnij się, czy dana agencja posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznymi czy ma doświadczenie w kierowaniu do pracy za granicę. Poproś o numery telefonów do pracodawcy zagranicznego oraz do osób, które już skorzystały z jego oferty pracy, abyś mógł z nimi skonsultować warunki pracy i wymagania pracodawcy;
  • bezwzględnie domagaj się spisania z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia itp.;
  • pamiętaj, że agencja nie może pobierać od poszukujących pracy za granicą żadnych opłat, za wyjątkiem kwot z tytułu faktycznie poniesionych kosztów (np. tłumaczenie dokumentów, koszty podroży). Pobieranie przez agencję opłat za pośrednictwo pracy jest naruszeniem prawa. Dowód wpłaty na konto nieuczciwego pośrednika nie daje dużych szans na odzyskanie wpłaconej kwoty. Do zakładania kont bankowych mogą być wykorzystywane osoby trzecie;
  • nie przepłacaj za przejazd. Zanim zapłacisz agencji za podroż sprawdź, ile wynoszą ceny u innych przewoźników;
  • nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą oferowane przez agencję. Zdarza się, że mieszkanie, za którego wynajem zapłaciłeś, nie istnieje.
 • Bilet powrotny - zabierz ze sobą wystarczającą sumę pieniędzy na początek, jeśli Twoje plany zmienią się będziesz mógł zakupić bilet powrotny do domu.
 • Sprawdź, ile wynoszą koszty utrzymania w danym kraju; w niektórych krajach UE/EFTA „życie” jest bardzo drogie. Zabierz ze sobą wystarczającą sumę pieniędzy „na początek”.
 • Oceń obiektywnie swoje umiejętności językowe. Jeżeli nie mówisz dobrze w języku pracodawcy, Twoje szanse na znalezienie pracy maleją.
 • Sprawdź, gdzie mieści się polski konsulat, najbliższy Twojemu miejscu pracy w danym kraju. Weź również ze sobą dane kontaktowe znajomych osób, które już tam są.
 • Bądź świadomy swoich praw. Zapoznaj się przed wyjazdem z podstawowym i przepisami prawnymi w danym kraju (np. jakie jest minimalne wynagrodzenie, gdzie należy zarejestrować się po przyjeździe, aby uzyskać prawo pobytu i prawo do opieki lekarskiej). Możesz skorzystać z informacji na stronach internetowych:

    www.eures.europa.eu

    www.eures.praca.gov.pl

 • Zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje przetłumaczone na język pracodawcy
 • Zabierz ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która potwierdza prawo korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na terenie UE/EFTA.
 • Nie przekazuj nikomu oryginałów dokumentów, posługuj się kserokopiami a oryginały udostępniaj do wglądu. Możesz rozważyć zachowanie elektronicznej wersji dokumentów w chronionej hasłem przestrzeni internetowej na wypadek ich zagubienia.
 • Pamiętaj, że podejmujesz pracę w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w danym kraju. Ewentualne spory pomiędzy Tobą a pracodawcą rozstrzyga sąd w kraju pracodawcy, a nie sąd w Polsce.
 • Nie łam prawa. Nie zgadzaj się na nielegalną pracę. Pamiętaj, że podejmowanie pracy w państwie członkowskim UE/EFTA nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę.

 

  Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę

 

 

 

 

Życzymy wielu sukcesów zawodowych

Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Polecamy uwadze