Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Współpraca z państwami trzecimi nad rozwijaniem legalnych dróg migracji jest w pełni zgodna z interesami UE. Społeczeństwo Europy starzeje się, co spowoduje w niedalekiej przyszłości problemy na rynku pracy w zakresie m.in niedoborów wykwalifikowanych pracowników w różnych sektorach gospodarki, takich jak zdrowie, opieka medyczna czy rolnictwo.

W dokumencie pn. „Nowy pakt o migracji i azylu” Komisja Europejska zapowiedziała szereg nowych działań w celu przyciągnięcia do UE osób z pożądanymi umiejętnościami.

Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej mają na celu zidentyfikowanie obszarów, w których UE może udoskonalić swoje działania, w tym również prawo.

Komisja Europejska zachęca zainteresowane strony do zgłaszania nowych pomysłów, które ułatwią dopasowywanie umiejętności w UE oraz lepszą ochronę migrantów zarobkowych przed wyzyskiem.

Wyniki tych konsultacji pomogą Komisji Europejskiej zdecydować, jakie działania są potrzebne, aby sprostać długoterminowym wyzwaniom w tej dziedzinie.

Komisja Europejska zaprasza władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych i gospodarczych, przedsiębiorców, środowiska akademickie, organizacje migrantów i osoby prywatne do udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie ankiety dostępnej we wszystkich językach UE.

Mile widziane są  również informacje od  zainteresowanych stron z państw spoza UE.

Konsultacje publiczne zakończą się 30 grudnia 2020 r.

 

  Wypełnij ankietę