Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Komisja Europejska opublikowała „Doroczny raport o wewnątrzunijnej mobilności pracowników – 2020”. Raport ten prezentuje wewnątrzunijną mobilność zawodową, przedstawia przepływy i modele mobilności pracowników w UE. Dostarcza kluczowych informacji ilościowych, aby zapewnić lepszą realizację inicjatyw, wspierających prawo pracowników do swobodnego przemieszczania się na podstawie danych z lat 2018 – 2019.

Publikacja zawiera informacje na temat wszystkich obywateli UE/EFTA, szczególnie osób aktywnych, którzy przemieszczają się wewnątrz UE, wraz z informacjami na temat struktury zawodowej, struktury wieku i wskaźników zatrudnienia. Raport porusza różne tematy, zgodnie z bieżącymi zmianami i potrzebami politycznymi.

W raporcie przedstawiono informacje o mobilności wszystkich obywateli UE w wieku produkcyjnym (20-64 lata), a także informacje o mobilności obywateli UE zatrudnionych lub bezrobotnych z tej grupy wiekowej.

Raport analizuje również wskaźniki integracji ekonomicznej mobilnych obywateli, takie jak wskaźniki zatrudnienia / bezrobocia i zawody.

Tegoroczna edycja raportu obejmuje dwa tematy:

 • mobilność wysoko wykwalifikowanych obywateli UE,
 • wpływ zmian demograficznych na przyszłe przepływy w zakresie mobilności zawodowej w UE.

Przekazujemy kilka wybranych danych z raportu:

 • mobilność wewnątrzunijna nadal rosła, ale w wolniejszym tempie niż w poprzednich latach. Według danych Eurostatu w 2019 r. w UE występowało 17,9 mln osób przemieszczających się, z czego 13 mln było w wieku produkcyjnym 20-64 lata,
 • liczba osób przemieszczających się w UE w wieku produkcyjnym wzrosła tylko o 1,2% w 2019 r., czyli znacznie mniej niż w 2018 r. - 3,4%. Wynika to w dużej mierze z silnego spadku liczby osób przemieszczających się do Wielkiej Brytanii,
 • z krajów wysyłających 58% przemieszczających się osób pochodzi z Rumunii, Polski, Włoch, Portugalii i Bułgarii. Przepływy z dwóch największych krajów wysyłających (Polski i Rumunii) wzrosły o 4% w porównaniu z 2018 r.,
 • badanie aktywności ekonomicznej pracowników (BAEL) w UE podaje liczbę 11,9 mln osób przemieszczających się w UE-28 w wieku produkcyjnym (od 20 do 64 lat), z których 9,9 mln było aktywnych (zatrudnieni lub bezrobotni), co stanowi wzrost o 3% w stosunku do 2018 r.,
 • mobilność powrotna do krajów pochodzenia nieznacznie wzrosła do 738 tys. w 2018 r., co stanowi 65% wszystkich odpływów obywateli, co oznacza, że na każde trzy osoby opuszczające kraj pochodzenia dwie powracają,
 • w 2019 r. w UE-28 występowało 1,5 mln pracowników transgranicznych (spadek o 0,6% w porównaniu z 2018 r.), a 1,9 mln pracowników transgranicznych w krajach UE//EFTA (wzrost o 0,9% w porównaniu z 2018 r.). Liczba delegowanych pracowników osiągnęła 3 miliony,
 • w przypadku pracowników przemieszczających się głównymi sektorami zatrudnienia w 2019 r. były: przemysł przetwórczy, handel hurtowy i detaliczny, w których zatrudnionych było odpowiednio 15% i 12% pracowników przemieszczających się z UE-28 oraz 16% i 13% obywateli nieprzemieszczających się,
 • osoby przemieszczające się w UE-28 są także niedostatecznie reprezentowane w działaniach związanych z administracją publiczną i obronnością, edukacją oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną, podczas gdy są one znacznie nadreprezentowane w usługach, związanych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, budownictwie oraz usługach administracyjnych i pomocniczych,
 • liczba przemieszczających się specjalistów wzrosła ponadprzeciętnie od 2011 r. W 2019 r. ich udział wynosi 18% i jest zbliżony do poziomu ich zatrudnienia na poziomie  krajowym (21%). Nadal jednak są oni zdecydowanie nadreprezentowani w zawodach prostych. Osoby przemieszczające się z prostymi zawodami to 19%  podczas gdy stanowią oni 7% wśród osób nieprzemieszczających się.

 

Skrócona wersja raportu dostępna jest w zakładce:  Jesteś obywatelem Polski/Mobilność na europejskim rynku pracy w dziale Materiały informacyjne.

Dane raportu – infografika dostępna jest w zakładce:  Jesteś obywatelem Polski/Mobilność na europejskim rynku pracy w dziale Materiały informacyjne.

Raport w języku angielskim dostępny jest w zakładce:  Jesteś obywatelem Polski/Mobilność na europejskim rynku pracy w dziale Materiały informacyjne.

 

 

Polecamy uwadze