Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W maju 2020 r. Komisja Europejska uruchomiła nową wersję Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES www.eures.europa.eu – portalu EURES.

Nowa wersja portalu EURES obejmuje m.in. wdrożenie bardziej nowoczesnego i przejrzystego układu graficznego strony głównej.

Wyróżniono kluczowe komunikaty i funkcje.

Portal EURES stał się  w większym stopniu dostosowany do wszystkich typów urządzeń mobilnych.

Wdrożono także ułatwienia w przeprowadzaniu aktualizacji funkcjonalności Portalu EURES.

Zmiany na portalu EURES  to m.in.:

  • ułatwienia w korzystaniu z portalu EURES dla poszukujących pracy i pracodawców :
    • w zakresie geograficznej lokalizacji miejsc pracy, zwiększono szczegółowość wyszukiwania według regionów
    • w zakresie identyfikacji komunikatów poprzez rozróżnienie komunikatów od zarejestrowanych na portalu EURES pracodawców i kadry EURES
    • w zakresie eksportu życiorysu (CV) do edytora Europass
  • ograniczenia w dostępie do rejestracji na portalu EURES dla osób, którzy nie posiadają obywatelstwa UE i poszukują pracy w UE.
  • zmiany w funkcjonowaniu na portalu EURES wielojęzycznej klasyfikacji umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO- European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) – wprowadzono m.in. przechowywanie wyszukiwań zawodów i umiejętności ESCO przez użytkowników portalu EURES
  • udoskonalenia w obszarze ochrony danych w ramach ogólnej ochrony danych osobowych zdefiniowanych w rozporządzeniu w sprawie ochrony danych osobowych (RODO)

Departament Rynku Pracy w MRPiPS zachęca do korzystania z nowego portalu EURES, który wspiera mobilność pracowników na europejskim rynku pracy.

Podstawowe informacje nt. sieci EURES zostały przedstawione w formie ikon:

nowa wersja w liczbach

Polecamy uwadze