Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Praca za granicą – razem z EURES

Obowiązująca w państwach członkowskich EOG swoboda przepływu pracowników ułatwia podjęcie pracy za granicą.
Wsparcie w podejmowaniu pracy za granicą w państwach EOG zapewnia sieć EURES, której celem jest ułatwianie swobody przepływu pracowników poprzez wspieranie dobrowolnej mobilności geograficznej pracowników na sprawiedliwych zasadach.

Sieć EURES (Europejska Sieć Służb Zatrudnienia) powstała w 1993 r. i jest siecią współpracy Komisji Europejskiej, administracji publicznych na szczeblu centralnym, publicznych służb zatrudnienia oraz innych wyznaczonych podmiotów krajowych, regionalnych i lokalnych z państw członkowskich EOG.

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy oraz informowania o warunkach życia i pracy w EOG oraz wspiera poszukujących pracy przed procesem rekrutacji, w jego trakcie i po nim.

Usługi sieci EURES dla poszukujących pracy są ogólnodostępne i bezpłatne

Dlaczego Eures?

Jakość – Oferty pracy z sieci EURES spełniają standardy jakości, a udzielane informacje pochodzą z wiarygodnych źródeł

Mobilność na sprawiedliwych zasadach – Europejski rynek pracy jest otwarty dla wszystkich obywateli EOG. EURES umożliwia poszukującym pracy i pracodawcom korzystanie z tego rynku w poszanowaniu obowiązujących zasad i standardów pracy

Szansa – Mobilność pracowników jest szansą dla wszystkich.EURES oferuje poszukującym pracy szansę na poszerzenie
horyzontów

Wsparcie ze strony specjalistów

Do dyspozycji poszukujących pracy pozostaje kadra EURES we wszystkich państwach EOG. Ponad 1 tys. doradców EURES w 32 państwach EOG, w tym w Polsce, posiada specjalistyczną wiedzę aby doradzić w zakresie podejmowania świadomych decyzji co do pracy za granicą

 

 

Usługi EURES dla poszukujących pracy

Dostęp do informacji

 • informacje związane z szukaniem pracy w innym państwie EOG
 • informacje o warunkach życia i pracy w państwach EOG, w tym w regionach przygranicznych
 • informacje o rynkach pracy w państwach EOG (krajowych i regionalnych, z uwzględnieniem informacji gdzie są dostępne miejsca pracy, w jakich zawodach i branżach)
 • informacje o zasadach funkcjonowania staży i praktyk zawodowych w EOG
 • informacje o wydarzeniach organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą: międzynarodowych targach pracy, Europejskich Dniach Pracy i innych
 • informacje o ukierunkowanych programach mobilności zawodowej, które pomagają pracownikom znaleźć pracę w innych państwach EOG z wykorzystaniem unijnego wsparcia finansowego np.: Twoja pierwsza praca z EURES (program dla młodzieży) czy Reaktywacja (program dla osób powyżej 35 r.ż.)

Praca w EOG

 • wsparcie w poszukiwaniu pracy za granicą
 • dostęp do zagranicznych ofert pracy (oferty pochodzą z urzędów pracy i organizacji członkowskich EURES)
 • możliwość zamieszczenia CV w unijnej bazie na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej, do której dostęp ma tysiące zarejestrowanych pracodawców z EOG
 • rekrutacje do pracy za granicą w wybranych zawodach, przy wsparciu doradców EURES
 • pomoc w przygotowaniu CV
 • dostęp do międzynarodowych targów pracy, Europejskich Dni Pracy i innych wydarzeń rekrutacyjnych na terenie Polski oraz za granicą
 • unijne pośrednictwo pracy w regionach przygranicznych

Doradztwo w wybranym zakresie mobilności zawodowej pracowników

 • Europejski Paszport Umiejętności
 • życiorys w formacie Europass
 • porady i wskazówki dla absolwentów
 • specyficzne doradztwo dla pracowników przygranicznych w zakresie mobilności pracowniczej

 

Co możemy zaoferować online

Europejski Portal Mobilności Zawodowej

 www.eures.europa.eu

 • aktualne oferty pracy w EOG, w tym w Polsce (oferty pochodzą z urzędów pracy i organizacji partnerskich EURES)
 • rejestracja kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia w internetowej bazie CV dostępnej dla zarejestrowanych pracodawców z EOG
 • informacje o europejskich rynkach pracy, zawodach nadwyżkowych i deficytowych w EOG
 • kalendarz wydarzeń EURES w EOG
 • porady i wskazówki dla absolwentów portal prowadzi Komisja Europejska we wszystkich oficjalnych językach unijnych

Europejskie Dni Pracy Online

  www.europeanjobdays.eu

 • europejska platforma umożliwia zaprezentowanie się pracodawcom z zagranicy ze swojego komputera nie wychodząc z domu za pośrednictwem Internetu
 • internauci mogą skorzystać z ofert pracy, rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami, czatów itp. a także uzyskać wiedzę z zakresu europejskiej mobilności zawodowej podczas webinariów
 • wydarzenie organizowane jest kilkanaście razy do roku przez sieć EURES w wybranych państwach EOG

Drop-pin@EURES – Wstąp i zajdź daleko

  https://ec.europa.eu/eures/public/pl/opportunities

Platforma do wyszukiwania staży, programów przyuczania do zawodu i praktyk zawodowych. Jeżeli szukasz pracy, praktyki, stażu wówczas portal Drop'pin@EURES może być odpowiedni dla Ciebie

Krajowa strona internetowa EURES

  www.eures.praca.gov.pl

 • informacje o sieci EURES
 • informacje o szukaniu pracy w EOG
 • zagraniczne oferty pracy ogłaszane w ramach EURES przez wojewódzkie urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy
 • informacje o warunkach życia i pracy w EOG
 • kalendarz wydarzeń organizowanych przez EURES w Polsce (aktualności z regionów)
 • informacje o partnerstwach transgranicznych EURES w Polsce

 

Jak się z nami skontaktować?

Usługi sieci EURES w Polsce świadczą:

 • wojewódzkie urzędy pracy
 • powiatowe urzędy pracy
 • wojewódzkie komendy Ochotniczych Hufców Pracy
 • centra edukacji i pracy młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy
 • podmioty akredytowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sieć doradców i asystentów EURES obejmuje obszar całej Polski.

Dane teleadresowe do wszystkich podmiotów uprawnionych do świadczenia usług sieci EURES znajdziesz na stronie internetowej

  www.stor.praca.gov.pl

w zakładce Rejestr podmiotów akredytowanych do pośrednictwa pracy EURES / Podmioty świadczące usługi EURES

Dane kontaktowe do doradców i asystentów EURES znajdziesz na stronie:
  www.eures.praca.gov.pl w zakładce Skontaktuj się z nami / Kadra EURES

 

Dowiedz się więcej

Polecamy uwadze