Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sieć EURES zapewnia wsparcie w rekrutacji pracowników z innych państw członkowskich EOG, którego celem jest ułatwianie swobody przepływu pracowników poprzez wspieranie mobilności pracowniczej na sprawiedliwych zasadach.

Dostęp do informacji
 • informacje o możliwościach rekrutacji pracowników z innych państw EOG, wymogach i wyzwaniach, związanych z zatrudnieniem cudzoziemców z EOG, procedur administracyjnych przed i po zatrudnieniu
 • informacje o rynkach pracy w państwach EOG (krajowych i regionalnych, z uwzględnieniem informacji gdzie są dostępni pracownicy, w jakich zawodach i branżach)
 • informacje o dostępnych kursach, szkoleniach i usługach wspierających
 • integrację zatrudnionych cudzoziemców z EOG
 • informacje o wydarzeniach, organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą, jak np. międzynarodowe targi pracy, Europejskie Dni Pracy i inne wydarzenia rekrutacyjne
 • informacje o ukierunkowanych programach mobilności w zatrudnieniu – specjalnych inicjatywach EURES, które pomagają pracodawcom znaleźć pracowników w innych państwach EOG z wykorzystaniem unijnego wsparcia finansowego
Dostęp do kandydatów z innych państw
 • możliwość zamieszczenia oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES, dostępnym dla wszystkich obywateli EOG (w tym celu należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy lub podmiotu posiadającego akredytację EURES albo zarejestrować ofertę pracy elektronicznie na stronie www.praca.gov.pl)
 • dostęp do bazy CV kandydatów na portalu EURES (po zarejestrowaniu się na tym portalu)
 • wsparcie przy rekrutacji pracowników z wybranych państw EOG:
  • pomoc przy przygotowaniu treści oferty pracy w języku obcym zgodnie z obowiązującymi w EURES standardami
  • zebranie CV
  • wstępna selekcja kandydatów z EOG
  • w miarę możliwości pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych za granicą
 • możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez sieć EURES w Europie np.: międzynarodowych targach prac, Europejskich Dniach Pracy, co zwiększa szanse na znalezienie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach
 • wsparcie przy rekrutacji pracowników przygranicznych z udziałem partnerstw transgranicznych EURES

 

Dowiedz się więcej

Polecamy uwadze