Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Raport pokazuje tendencje w zakresie swobodnego przepływu pracowników i członków ich rodzin w UE w 2018 r.

Analiza obejmuje mobilność obywateli w wieku produkcyjnym (20-64 lat), jak również mobilność osób aktywnych zawodowo (zatrudnionych lub bezrobotnych).

W raporcie publikowane są wskaźniki m.in stopa zatrudnienia/bezrobocia oraz podejmowane zawody osób migrujących w krajach zamieszkania.

Przekazujemy kilka wybranych danych z raportu:

 • w 2018 r. wewnątrzunijna mobilność nadal rosła, ale w wolniejszym tempie niż
  w poprzednich latach 17,6 mln (17 mln w 2017 r.);
 • Rumunia, Polska, Włochy, Portugalia oraz Bułgaria nadal stanowią czołówkę wśród państw wysyłających pracowników za granicę;
 • odsetek przemieszczających się kobiet jest nieco wyższy niż mężczyzn (51% do 49%);
 • Niemcy i Zjednoczone Królestwo pozostają głównymi krajami docelowymi dla osób przemieszczających się w obrębie państw członkowskich UE;
 • na terenie Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Hiszpanii, Włoch i Francji mieszkało łącznie trzy czwarte osób przemieszczających się. Nieco mniej niż połowa wszystkich przemieszczających się osób mieszkała w Niemczech lub w Zjednoczonym Królestwie;
 • Osoby przemieszczające się stanowią 4,2 % całej ludności UE;
 • w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii mobilność powrotna jest nieco rzadsza (odpowiednio 55%, 54% i 60%) - na cztery osoby wyjeżdżające, dwie wracają;
 • stopa zatrudnienia wśród osób przemieszczających się wynosiła 77%, w porównaniu z 74% wśród pozostałych obywateli kraju zamieszkania;
 • główne branże zatrudnienia osób mobilnych w UE w 2018 r. to, podobnie jak
  w roku poprzednim: przemysł wytwórczy, handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, zakwaterowanie oraz usługi gastronomiczne. W porównaniu z 2017 r. zaobserwowano również wzrost zatrudnienia w sektorze IT wśród osób mibilnych w UE.

 

Raport w języku angielskim dostępny jest w zakładce:  Jesteś obywatelem Polski/Mobilność na europejskim rynku pracy w dziale Materiały informacyjne

Polecamy uwadze