Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję to jeden z pierwszych projektów w Polsce, dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt ten adresowany jest do osób powracających z emigracji. Umożliwia tym osobom zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, aby mogły podjąć pracę na pomorskim rynku pracy albo skorzystać z ze zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy w województwie pomorskim.

Realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, który wykorzystuje Europejską Sieć Służb Zatrudnienia EURES.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt powstał z myślą o osobach, które:

 • skończyły 30 lat są lub będą mieszkańcami województwa pomorskiego
 • w ciągu co najmniej ostatnich 6 miesięcy nieprzerwanie przebywały w jednym lub łącznie w kilku z następujących krajów: Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania
 • wróciły do kraju nie później niż pół roku temu
 • aktualnie nie pracują oraz należą do jednej z poniższych grup:
  • osoby pozostające bez pracy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby, pozostające bez pracy nienależące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (maksymalnie 20% wszystkich uczestników).

Działania planowane w ramach projektu są podzielone na 2 moduły.

Pierwszy moduł Tu wracam obejmuje działania o charakterze doradczym, wspierającym proces relokacji. Doradcy EURES prowadzić będą mentoring wspierający proces adaptacyjny, związany z długoterminowym pobytem za granicą. Będą udzielać informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy i sposobach poszukiwania pracy oraz z zakresu warunków życia i pracy w Polsce, w tym edukacji, zdrowia, ubezpieczenia społecznego i innych kwestii, związanych z relokacją np. uznawaniem kwalifikacji zawodowych.

Drugi moduł Tu pracuję obejmuje działania, wspierające uczestników projektu w podnoszeniu i/lub uzupełnianiu kwalifikacji zawodowych i podejmowaniu zatrudnienia. Szkolenia i kursy są certyfikowane przez właściwe organy uprawnione do potwierdzania zdobytych kwalifikacji zawodowych.

W trakcie trwania projektu, uczestnik skorzysta między innymi z:

 • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych, które przygotują go do pracy w jednej z wybranych branż: budownictwie, transporcie, logistyce, turystyce i hotelarstwie gastronomii, handlu, usługach opiekuńczych albo w przetwórstwie przemysłowym, w tym m.in. meblarstwie, przemyśle spożywczym, stoczniowym, morskim lub w branży informacyjno-komunikacyjnej oraz w branży usług wspólnych (outsourcing) i informatycznej
 • stypendium szkoleniowego, w tym sfinansowania egzaminu, umożliwiającego potwierdzenie zdobytych kwalifikacji zawodowych lub dodatku relokacyjnego, który ułatwi start w nowym miejscu po powrocie do kraju
 • pomocy doradcy zawodowego, z którym wypracuje plan działania dopasowany do swoich predyspozycji
 • wsparcia w uzyskaniu zatrudnienia na terenie województwa pomorskiego
 • specjalistycznego wsparcia psychologicznego i prawnego
 • sfinansowania tłumaczenia zagranicznych dokumentów, które pomogą potwierdzić posiadane kwalifikacje
 • zwrotu kosztów dojazdu na kursy, szkolenia i spotkania o charakterze doradczym, a także zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie szkolenia

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po więcej informacji na stronę internetową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku:

  https://wupgdansk.praca.gov.pl/powroty

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspiera powracających z emigracji

Polecamy uwadze