Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Komisja Europejska opublikowała raport na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych na rynkach pracy w państwach członkowskich UE/EFTA  - Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2020 / Analysis of Shortage and Surplus Occupations 2020.

Raport obejmuje okres 2019 - 2020, w którym na europejski rynek pracy silnie wpłynęła pandemia COVID-19. Zawiera on wstępne analizy wpływu tej pandemii na niedobory umiejętności w Europie.

W publikacji znajduje się obszerna analiza zawodów, w których występują nadwyżki i niedobory, w przekroju płci, udziału grup znajdujących się w trudnej sytuacji, rozmieszczenia regionalnego i potencjału w zakresie dopasowania niedoborów i  nadwyżek zarówno na poziomie regionalnym jak i europejskim.

Zawody deficytowe, które zostały wskazane przez co najmniej 9 krajów UE/EFTA to:

Pielęgniarki

Hydraulicy i monterzy rur

Kucharze

Kierowcy samochodów ciężarowych i dostawczych

Spawacze

Programiści aplikacji

Lekarze medycyny ogólnej

Deweloperzy oprogramowania

Murarze i pokrewni pracownicy

Elektrycy budowlani i pokrewni.

 

Zawody nadwyżkowe, które zostały wskazane przez co najmniej 5 krajów UE/EFTA to:

Kierowcy taksówek

Asystenci ds. sprzedaży w sklepie

Sekretarki

Pracownicy niewykwalifikowani

Urzędnicy

Projektanci grafiki i multimediów

Dziennikarze

Kasjerzy i sprzedawcy biletów

Sprzątacze i personel pomocniczy w biurach, hotelach itp.

Pracownicy pomocniczy w kuchni.

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

 

Polecamy uwadze