Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Otwierając bezpłatne konto osoby poszukującej pracy na portalu EURES, możesz utworzyć swoje CV, umożliwiając zarejestrowanym pracodawcom jego wyszukanie. Utworzone CV może umożliwić otrzymywanie ofert pracy, odpowiadających Twojemu profilowi zawodowemu. Dostępne są także inne opcje, które masz do dyspozycji.

Europejski Paszport Umiejętności to nowe narzędzie dostępne na portalu EURES, które ułatwia poszukującym pracy zdefiniowanie swoich umiejętności a pracodawcom łatwiejsze znalezienie dokładnie takich pracowników jakich poszukują. Umiejętności są określane na podstawie wyboru z bazy umiejętności przygotowanej przez Komisję Europejska oraz współpracujących partnerów.

Aktualnie Europejski Paszport Umiejętności jest dostępny dla branży hotelarsko-gastronomicznej oraz turystycznej.

Jedną z głównych przeszkód poszukiwania pracy za granicą jest bariera językowa oraz trudności w porównywaniu i uznawaniu kwalifikacji zdobytych w innych krajach. Europejski Paszport Umiejętności ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez zrozumiałe opisanie indywidualnych umiejętności pracownika, nabytych przez doświadczenie zawodowe i/lub szkolenie.

OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY w branży hotelarsko-gastronomicznej lub turystycznej wpisują swoje umiejętności poprzez wybór ze słownika umiejętności lub poprzez wpisanie słowa kluczowego. Każda umiejętność musi następnie zostać powiązana z konkretnym doświadczeniem i wykształceniem. Nabyte umiejętności mogą być potwierdzone przez poprzednich pracodawców lub poprzez dołączenie certyfikatów lub dyplomów w przypadku umiejętności nabytych w trakcie szkolenia. Umiejętności potwierdzone przez pracodawców otrzymują specjalne oznaczenie. Dzięki automatycznemu tłumaczeniu poszukujący pracy mają jeden Paszport Umiejętności wykorzystywany przy aplikowaniu do pracy w całej Europie. Dostęp do Paszportu Umiejętności uzyskują zarejestrowani na portalu EURES pracodawcy po jego opublikowaniu.

PRACODAWCY mogą łatwiej i szybciej znaleźć kandydata do pracy o odpowiednich umiejętnościach, niezależnie od tego gdzie się znajduje. Wyszukiwarka w strefie pracodawców korzysta z tej samej bazy umiejętności, którą poszukujący pracy wykorzystują do tworzenia Paszportu Umiejętności. Pracodawcy mogą również wysyłać referencje do byłych pracowników. Jest to uznanie dla dobrej pracy danego pracownika ale również wskazówka dla przyszłych pracodawców, którzy chcą danego kandydata do pracy zatrudnić.