Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Zatrudnianie kandydatów do pracy z wymaganymi kompetencjami może być wyzwaniem. Jednym z rozwiązań, z którego korzysta coraz więcej firm jest rekrutacja w UE lub EFTA.

Sieć EURES świadczy m.in. usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy pracodawcom z Polski. Niezależnie od powodu, dla którego przedsiębiorstwo czy organizacja pragnie szukać pracowników na europejskim rynku pracy, sieć EURES posiada potrzebną wiedzę, informacje i możliwości, by służyć pomocą. Doradcy EURES świadczą zindywidualizowane usługi wszystkim pracodawcom, mającym szczególne potrzeby rekrutacyjne.

Może zdarzyć się, że pracodawca poszukuje pracowników o określonych kwalifikacjach lub chce przeprowadzić kampanię rekrutacyjną w UE i EFTA.

Doradcy EURES mogą pomóc zaplanować strategię rekrutacyjną oraz udzielić wsparcia przy redagowaniu oferty pracy. Co najważniejsze, mają oni również dostęp do sieci Doradców EURES w innych krajach europejskich, którzy mogą odpowiedzieć na szczegółowe pytania.

Pracodawcy polscy mogą również rekrutować na międzynarodowych targach pracy, które organizowane są przez EURES za granicą. Szczegółowe informacje na temat organizowanych wydarzeń można znaleźć w kalendarzu Wydarzeń.

Szukanie pracowników za granicą może odbywać się również z wykorzystaniem prasy zagranicznej.

Informacje o najbardziej popularnych gazetach ogólnokrajowych, regionalnych i branżowych państw UE i EFTA, w których istnieje możliwość zamieszczenia ofert pracy, znajdują się w informacjach, opisujących warunki życia i pracy w poszczególnych krajach.

Pomocne w szukaniu pracownika są także niepubliczne agencje pośrednictwa pracy. Pracodawcy mogą skorzystać z odpłatnych usług agencji rekrutacyjnych, działających w poszczególnych państwach UE lub EFTA. Informacje nt. ww. agencji znajdują się w informacjach opisujących warunki życia i pracy.