Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Stabilny rozwój polskiej gospodarki powoduje generowanie przez pracodawców coraz większej ilości ofert pracy, zwiększa się również zapotrzebowanie na pracowników w zawodach, wymagających wysokich kompetencji i kwalifikacji.

Zatrudnienie kandydatów do pracy z wymaganymi kompetencjami i kwalifikacjami może więc stać się wyzwaniem. Jednym z rozwiązań, z którego korzysta coraz więcej firm jest rekrutacja pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy oraz informowania o warunkach życia i pracy w UE/EFTA oraz wspiera pracodawców przed procesem rekrutacji, w jego trakcie i po nim.

Usługi EURES dla pracodawców są ogólnodostępne i bezpłatne w przypadku świadczenia ich przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy.

Usługi sieci EURES dla pracodawców w Polsce w chwili obecnej świadczą wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Jednostki te prowadzą działania informacyjne na rzecz organizacji pracodawców na poziomie regionalnym i lokalnym.

Sieć EURES w Polsce współpracuje z następującymi organizacjami pracodawców:

  • Konfederacją Lewiatan
  • Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej
  • Business Center Club
  • Związek Rzemiosła Polskiego