Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracyoraz informowania o warunkach życia i pracy w UE i EFTA oraz wspiera pracodawcówprzed procesem rekrutacji, w jego trakcie i po nim.

Usługi EURES dla pracodawców są ogólnodostępne i bezpłatne w przypadku świadczenia ich przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy.

Dostęp do informacji

 • informacje o możliwościach rekrutacji pracowników z innych państw EOG lub EFTA, wymogach i wyzwaniach, związanych z zatrudnieniem z EOG lub EFTA, procedur administracyjnych przed i po zatrudnieniu
 • informacje o rynkach pracy w państwach UE i EFTA (krajowych i regionalnych, z uwzględnieniem informacji gdzie są dostępni pracownicy, w jakich zawodach i branżach)
 • informacje o dostępnych kursach, szkoleniach i usługach wspierających integrację zatrudnionych z EOG lub EFTA
 • informacje o wydarzeniach, organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą, jak np. międzynarodowe targi pracy, Europejskie Dni Pracy i inne wydarzenia rekrutacyjne
 • informacje o ukierunkowanych programach mobilności w zatrudnieniu - specjalnych inicjatywach EURES, które pomagają pracodawcom znaleźć pracowników w innych państwach EOG lub EFTA z wykorzystaniem unijnego wsparcia finansowego

Dostęp do kandydatów z innych państw

 • możliwość zamieszczenia oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES, dostępnym dla wszystkich obywateli EOG lub EFTA (w tym celu należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy lub podmiotu posiadającego akredytację EURES albo zarejestrować ofertę pracy elektronicznie na stronie: www.praca.gov.pl)
 • dostęp do bazy CV kandydatów na portalu EURES (po zarejestrowaniu się na tym portalu)
 • wsparcie przy rekrutacji pracowników z wybranych państw EOG lub EFTA:
  • pomoc przy przygotowaniu treści oferty pracy w języku obcym zgodnie z obowiązującymi w EURES standardami
  • zebranie CV
  • wstępna selekcja kandydatów z EOG lub EFTA
  • w miarę możliwości pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych za granicą
 • możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez sieć EURES w Europie np.: międzynarodowych targach prac, Europejskich Dniach Pracy, co zwiększa szanse na znalezienie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach
 • wsparcie przy rekrutacji pracowników przygranicznych z udziałem partnerstw transgranicznych EURES
Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES
 • ponad milion ofert pracy z państw EOG lub EFTA
 • ponad dwieście tysięcy zarejestrowanych CV
 • tysiące profili zarejestrowanych pracodawców
 • pracodawcy mogą szybko i w prosty sposób:
  • zamieszczać oferty pracy za pośrednictwem krajowych systemów informatycznych publicznych służb zatrudnienia
  • stworzyć konto aby wyszukiwać i przechowywać profile kandydatów do pracy wg rożnych kryteriów np.: kwalifikacji, doświadczenia, znajomości języków obcych
  • otrzymywać powiadomienia, gdy pojawią się kandydaci do pracy odpowiadający wymaganiom pracodawcy
  • wyszukiwać terminy najbliższych międzynarodowych targów pracy, Europejskich Dni Pracy oraz innych wydarzeń w EOG i EFTA, związanych z rekrutacją pracowników
  • przeglądać informacje i statystyki dotyczące krajowych i regionalnych rynków pracy w EOG i EFTA m.in. informacje o zawodach nadwyżkowychi deficytowych
 • informacje o warunkach życia i pracy w EOG
 • kalendarz wydarzeń EURES w EOG
Europejskie Dni Pracy Online

Europejska platforma informatyczna do organizacji wirtualnych dni pracy, umożliwiająca bezpośrednie połączenie się ze swojego komputera z kandydatami do pracy z innych państw, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Pracodawcy mogą zamieścić oferty pracy, przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z poszukującymi pracy, wziąć udział w czatach online, a także uzyskać wiedzę z zakresu europejskiej mobilności zawodowej.