Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Obywatele UE/EFTA oraz ich rodziny mogą podjąć pracę w Polsce bez dodatkowego zezwolenia na pracę w związku z przynależnością Polski do Unii Europejskiej.

Obywatele UE/EFTA po zatrudnieniu przez polskich pracodawców powinni być traktowani tak samo jak polscy pracownicy. Podobnie jak w przypadku pracowników polskich co do zasady obowiązuje m.in. podpisanie umowy o pracę, przeprowadzenie badań lekarskich, szkolenia BHP, zgłoszenia do instytucji ubezpieczeniowych i podatkowych, prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

W przypadku pobytu w Polsce dłużej niż 3 miesiące należy dokonać obowiązku rejestracji pobytu w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Na podstawie dokumentu rejestracji na pobyt powyżej 3 miesięcy należy wypełnić obowiązek zameldowania się. Otrzyma się wtedy numer PESEL niezbędny do celów podatkowych w Polsce.

Osoby z UE/EFTA mogą również zostać zatrudnieni przez podmioty mające siedzibę w krajach UE/EFTA, a następnie delegowani do pracy na terytorium Polski.