Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Sieć EURES wspomagając mobilność na unijnym rynku pracy, ułatwia znalezienie pracowników oraz podejmuje prace nad usuwaniem barier i problemów w swobodnym przepływie pracowników pomiędzy krajami członkowskimi UE i EFTA.

Zasada pełnej swobody przepływu pracowników w ramach UE i EFTA oznacza duże profity dla pracodawców z tytułu rekrutacji zagranicznego personelu. Rekrutacja pracowników z zagranicy przyczynia się do większej konkurencyjności przedsiębiorstw na światowym rynku, pozwala zdobyć pracowników o trudno dostępnych kwalifikacjach i umiejętnościach, czy też pracowników sezonowych.

Decydując się na zatrudnienie pracowników z Polski, warto skorzystać z wyspecjalizowanych w tym zakresie podmiotów.

W ramach sieci EURES działają doradcy EURES, którzy w ramach wojewódzkich urzędów pracy i Ochotniczych Hufców Pracy świadczą m.in. zindywidualizowane usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy wobec pracodawców z państw UE i EFTA.

Doradcy EURES udzielą informacji o tym, jak zaplanować strategię rekrutacyjną i rozpowszechniać oferty pracy. Aby skorzystać z usług polskiego EURES skontaktuj się z Doradcą EURES w swoim kraju.

Dane kontaktowe do wszystkich Doradców EURES
w Europie znajdziesz na portalu

Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES

Dane kontaktowe do polskich doradców EURES
znajdziesz w bloku

Kontakt / Kadra EURES

Wśród innych podmiotów świadczących usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy można wskazać prywatne agencje zatrudnienia. Wykaz certyfikowanych polskich niepublicznych agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej:

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Akademickie Biura Karier zajmują się natomiast zawodową promocją studentów oraz absolwentów wyższych uczelni - pomagają im funkcjonowanie na rynku pracy:

  • prowadzą poradnictwo zawodowe, szkolenia
  • informują o miejscach pracy
  • nawiązują kontakty z firmami.

Poprzez współpracę z Akademickimi Biurami Karier pracodawcy mogą pozyskać absolwentów uczelni o różnych profilach, oferując im praktyki, staże oraz pracę.

Jedną z najprostszych metod promocji ofert pracy w Polsce, jest zamieszczenie ich w prasie ogólnopolskiej.
Do najbardziej popularnych polskich dzienników, posiadających rozbudowane działy ogłoszeń z ofertami pracy należą: