Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Polski rynek pracy stanowi atrakcyjne zaplecze rekrutacyjne dla europejskich pracodawców. Mogą oni skorzystać z możliwości oferowanych przez Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES, gdzie znajduje się baza CV poszukujących pracy – również z Polski – zainteresowanych pracą za granicą. Ponadto, w wybranych sytuacjach, pracodawcy europejscy mogą otrzymać bezpośrednie wsparcie ze strony polskich doradców EURES.

W ramach sieci EURES w Polsce przyjmowane są oferty pracy jedynie za pośrednictwem przedstawiciela sieci EURES z kraju UE iEFTA.

Jeżeli oferta pracy dotyczy regionów przygranicznych przedstawiciel sieci EURES w Polsce może przyjąć ofertę pracy bezpośrednio od pracodawcy z UE i EFTA lub za pośrednictwem przedstawiciela sieci EURES w krajach UE i EFTA.

Sieć EURES w Polsce oferuje następujące usługi dla pracodawców zagranicznych:

  • rozpowszechnianie ofert pracy w języku polskim – przyjęta oferta pracy zostanie przetłumaczona i opublikowana w Internecie – w Centralnej Bazie Ofert Pracy
  • usługi na rzecz europejskich pracodawców – zebranie CV i innych właściwych dokumentów aplikacyjnych od kandydatów, wyselekcjonowanie kandydatów zgodnie z potrzebami pracodawcy, wsparcie w organizacji i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych
  • informowanie na temat rynku pracy – udostępnianie informacji na temat sytuacji na regionalnych rynkach pracy w Polsce oraz w poszczególnych branżach, zawodach
  • praktyczne porady świadczone przez doradców EURES w zakresie procedur rekrutacji polskich pracowników, uwarunkowań społeczno-kulturowych oraz innych wskazówek przydatnych przy rekrutacji pracowników w Polsce
  • międzynarodowe targi i rekrutacje w Polsce – pracodawcy z krajów UE i EFTA mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych targach i rekrutacjach organizowanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.
    W trakcie ww. wydarzeń prezentowane są oferty pracy, warunki życia i pracy w krajach UE i EFTA, a także prowadzone są rekrutacje pracowników