Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Sieć EURES ułatwia podejmowanie pracy w dowolnym państwie UE/EFTA. Korzystanie z usług EURES jest bezpłatne.

Do dyspozycji poszukujących pracy pozostają doradcy EURES we wszystkich krajach UE/EFTA, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i mogą doradzić jak podjąć bezpieczną pracę za granicą.

Aby skorzystać z aktualnych zagranicznych ofert pracy dla Polaków ogłoszonych przez wojewódzkie urzędy pracy wybierz blok:

Szukasz pracy w UE > Jesteś obywatelem Polski > Zagraniczne oferty pracy > Baza krajowa

Aby dowiedzieć się o sposobach szukania pracy w poszczególnych krajach UE/EFTA skorzystaj z informacji zawartych w bloku:

Szukasz pracy w UE > Jesteś obywatelem Polski > Życie i praca w krajach UE/EFTA > wybierz właściwy kraj

Aby skorzystać z aktualnych ofert pracy ogłaszanych przez urzędy pracy z wszystkich krajów UE i EFTA wejdź na unijny portal EURES i wybierz:

Osoby poszukujące pracy > Szukaj pracy

Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES