Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Od 2012 r. w Polsce zwiększa się liczba ofert pracy w urzędach pracy, dlatego też w ciągu ostatnich 2 lat zmniejsza się liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy.

Wzrost gospodarczy w Polsce jest dodatni. Czynniki te mogą sprzyjać podejmowaniu decyzji powrotu do kraju przez wielu Polaków, którzy wyjechali z kraju, aby pracować za granicą.

Główny Urząd Statystyczny podał informację, że bezrobocie we wrześniu 2016 r. spadło do poziomu 8,3 proc. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż wynikało z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami publikowanymi na stronie internetowej, dotyczącej powrotów do kraju. Szczególnie pomocnym może być publikacja Powrotnik dostępna na stronie internetowej: powroty.gov.pl

Jeśli chcesz wrócić i podjąć pracę w Polsce sieć EURES może Ci pomóc, oferując:

  • wskazówki jak szukać pracy w Polsce
  • informacje o warunkach życia i pracy w Polsce
  • pomoc doradcy EURES
  • wiedzę o publikowanych w Internecie ofertach pracy