Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES jest prowadzone dla pracodawców, a agencje pracy tymczasowej zarówno krajowe jak i zagraniczne z państw członkowskich UE i EFTA zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony. Następnie kierują pracowników do innego pracodawcy - pracodawcy użytkownika. Agencje pracy tymczasowej pełnią w takim przypadku rolę pracodawcy.

Praca tymczasowa polega na wykonywaniu na rzecz danego pracodawcy użytkownika zadań:

  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.