Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Decyzja o ewentualnym podjęciu pracy w innym kraju powinna być poprzedzona zapoznaniem się z informacjami o warunkach życia i pracy w wybranym kraju. Sieć EURES prowadzi bazę informacji o krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (UE i EFTA).

1 maja 2011 r. zgodnie z zapisami w Traktacie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej skończył się maksymalny 7-letni okres przejściowy, w którym obowiązywały okresowe ograniczenia w dostępie do rynków pracy państw UE i EFTA pracowników - osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Okres przejściowy nie dotyczył osób samozatrudnionych, czyli świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Obywatele wszystkich państw UE i EFTA - w tym Polacy - podejmujący legalną pracę w innym państwie członkowskim, mają takie same prawa i obowiązki jak pracownicy lokalni. Jakakolwiek dyskryminacja ze względu na obywatelstwo jest zakazana.

Poniżej znajdziesz informacje, które pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

Informacje o warunkach życia i pracy w poszczególnych krajach zostały zgromadzone przez członków EURES w poszczególnych krajach członkowskich, we współpracy z adekwatnymi władzami. Opracowanie zostało wykonane z dołożeniem wszelkich starań, aby dostarczyć aktualnych i wiarygodnych danych. Jednakże nie możemy zagwarantować, że informacje będą zawsze zaktualizowane i wyczerpujące.