Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Grecja to kraj śródziemnomorski, zajmuje południową część Półwyspu Bałkańskiego. Jej powierzchnia wynosi prawie 132 tys. km2, z czego na część lądową przypada 105.834 km2, na wyspy zaś 25.084 km2, przy czym wyspy (jest ich 437, z tego 134 zamieszkane) stanowią 1/5 całkowitej powierzchni. Stolicą Grecji są Ateny.

Podejmowanie pracy

Nie ma ograniczeń w dostępie do greckiego rynku pracy dla obywateli Polski. Każdy Polak, chcący podjąć zatrudnienie w Grecji może podpisać umowę o pracę. Osoby zamierzające pozostać na terytorium Grecji dłużej niż 90 dni powinny zgłosić się na posterunek policji, aby dokonać rejestracji. W tym celu należy udokumentować posiadanie wystarczających środków finansowych na utrzymanie.

Prowadzenie działalności gospodarczej możliwe jest na zasadach działalności niezależnej, czyli samozatrudnienia, jak również poprzez założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników.

Poszukiwanie pracy

Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają swobodny dostęp do usług greckich służb zatrudnienia. Greckim odpowiednikiem polskiego lokalnego urzędu pracy jest biuro Organizacji Zatrudniania Siły Roboczej "Organismos Apasholisseos Ergatikou Dynamikou" (OAED). Adres najbliższego biura można znaleźć w książce telefonicznej (‘tilephonikos odigos’).

Z kilkoma wyjątkami, prywatne agencje zatrudnienia są prawnie zabronione w Grecji. Agencje, które mogą funkcjonować noszą nazwę "Grafia Evrésseos Ergassías" i są wymienione pod takim nagłówkiem w greckim odpowiedniku Żółtych Stron ("Chryssos Odigos").

Wśród głównych gazet są: "Ta Nea", "Eleutheros Tipos", "Eleftherotipia", "Apogevmatini", oraz w północnej Grecji, "Makedonia". Wszystkie one zawierają strony z ofertami pracy. Należy jednak pamiętać, że słowo mówione jest w dalszym ciągu bardzo ważnym medium poszukiwania pracy w Grecji. Gazeta anglojęzyczna, "Athens News", również zawiera oferty pracy.

Warunki pracy

Greckie prawo pracy, w celu ochrony podstawowych praw pracownika, jako słabszej strony umowy o pracę, określa najniższe stawki wynagrodzeń. Strony umowy mogą zatem dowolnie ustalić pensję pracownika ponad te podstawowe stawki. Ich zaniżenie jednak będzie uznane za rażące naruszenie przez pracodawcę przepisów prawa.
Jeśli między pracownikiem a pracodawcą nie została zawarta pisemna umowa o pracę, wówczas pracodawca – zgodnie z postanowieniami Dekretu Prezydenckiego 156/1994 r. – zobowiązany jest powiadomić pracownika o warunkach, na których opiera się ich umowa, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od momentu zatrudnienia tej osoby.

Czas pracy
Czas pracy w Grecji wynosi 40 godzin w ciągu tygodnia. Pozostałe godziny pracy są traktowane jako nadgodziny i są dodatkowo płatne. Maksymalny tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć 48 godzin.

Urlop wypoczynkowy
Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje po przepracowaniu 10 miesięcy nieprzerwanie u tego samego pracodawcy. Wynosi on po pierwszym roku pracy 20 dni i wzrasta corocznie o 1 dzień przez następne 2 lata. Po przepracowaniu 10 lat u tego samego pracodawcy lub 12 lat ogółem – przysługuje urlop w wysokości 25 dni.
Urlopy okolicznościowe przysługują pracownikom w związku z zawarciem związku małżeńskiego (5 dni roboczych), narodzin dziecka (wyłącznie ojcu – 2 dni robocze), urlop w celu śledzenia postępów dzieci w nauce (4 dni robocze w każdym roku szkolnym na dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej lub średniej) i wiele innych urlopów okolicznościowych, także niepłatnych.

Wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 586,08 euro miesięcznie. Dla osób do 25 roku życia minimalna stawka wynosi 510,95 euro miesięcznie. Takie minimalne wynagrodzenie obowiązuje wszystkich pracodawców. Pracodawcy mogą zlecić wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych (uregulowane w układach zbiorowych).