Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Niderlandy (dawniej Holandia) Królestwo Niderlandów, (Koninkrijk der Nederlanden) jest państwem położonym w Europie Zachodniej, nad Morzem Północnym, pomiędzy Belgią a Niemcami u ujścia trzech ważnych rzek – Renu, Mozy i Skaldy. Ok. 1/4 całego obszaru kraju zajmują depresje, czyli obszary leżące poniżej poziomu morza

Podejmowanie pracy

Od 1 maja 2007 r. obywatele Polski mają wolny dostęp do rynku pracy Królestwa Niderlandów.

Jeżeli planujesz podjęcie pracy w Holandii w charakterze samozatrudnienia, musisz spełnić warunki i przepisy obowiązujące w Holandii. Warto zarejestrować się jako osoba samozatrudniona w holenderskiej Chamber of Commerce (Izba Handlowa). Otrzymasz tam informacje i porady na temat obowiązujących procedur i warunków.

http://www.haga.trade.gov.pl/pl/ Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Hadze (PL)

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home - Strona holenderskich służb zatrudnienia - UWV WERKbedrijf (NL)

http://www.kvk.nl   - Izba Handlowa – rejestracja przedsiębiorców (NL/EN)
Poszukiwanie pracy

W Holandii rolę publicznych służb zatrudnienia pełni instytucja o nazwie  UWV WERKbedrijf. Posiada ok. 130 oddziałów na terenie całej Holandii. Pomaga ona zarówno pracodawcom w znalezieniu pracowników, jak i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia.

UWV WERKbedrijf odgrywa aktywną rolę na holenderskim rynku pracy. Nie tylko pomaga w znalezieniu pracy, ale udziela porad i dostarcza informacji z zakresu prawa pracy i rynku pracy. W celu uzyskania porady i pomocy w poszukiwaniu pracy, niekoniecznie trzeba być zarejestrowanym w UWV. Strona internetowa UWV WERKbedrijf  to www.uwv.nl.

Trzeba jednak być zarejestrowanym w UWV WERKbedrijf , jeśli chce się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych. Aby go otrzymać, należy posiadać numer SOFI (od 2007 r. BSN), czyli odpowiednik polskiego numeru identyfikacji podatkowej NIP.

Numer BSN to indywidualny numer ewidencyjny służący do kontaktów z władzami. Jest to unikalny numer, który pozwala bezbłędnie rozpoznawać obywatela w różnych sytuacjach administracyjnych. Dzięki niemu łatwiej przebiegają kontakty obywatela z urzędem gminy i innymi organami władzy (państwowej). Rozpoczynając pracę w Holandii trzeba podać swojemu pracodawcy swój numer BSN. Numer ten wykorzystywany jest również przy załatwianiu spraw z holenderskim Urzędem Skarbowym i spraw emerytalnych. Również załatwianie spraw związanych z opieką zdrowotną wymaga podania tego numeru, bo wizyta u lekarza rodzinnego, w szpitalu, czy w aptece często zaczyna się właśnie od pytania o numer BSN. Nadawaniem numeru BSN zajmuje się 18 gmin holenderskich to Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo i Zwolle. Aby się zarejestrować trzeba zgłosić się tam osobiście z ważnym dowodem tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

W Holandii funkcjonuje wiele (ok. 3866) agencji zatrudnienia. Ich adresy można znaleźć na tzw. Żółtych Stronach:

http://www.detelefoongids.nl/bedrijven.html

(w polu Wat wpisujemy hasło Uitzendbureaus i klikamy pole Zoek.

Wykazy agencji pośrednictwa pracy są też dostępne na

http://www.abu.nl

(informacje na tych stronach są dostępne również w języku polskim).

Istnieją agencje dla pielęgniarek, inżynierów, informatyków, konsultantów, itp. Działają również agencje specjalizujące się w pracy dla studentów. Wielu młodych ludzi rozpoczyna swoją karierę zawodową, korzystając z usług agencji zatrudnienia, w celu uzyskania doświadczenia zawodowego, które uważa się w Holandii za bardzo istotne.

W Holandii wiele gazet posiada działy z ofertami pracy (np. sobotnie wydanie ”NRC Handelsblad”, ”De Volkskrant”, ”De Telegraf” oraz ”Algemeen Dagblad”). Niektóre z gazet prezentują oferty pracy również w swoich wydaniach internetowych  (np. Telegraf, Intermediair).

Bardzo ważną rolę na holenderskim rynku pracy odgrywa Internet. Wiele firm zachęca kandydatów do aplikowania on-line na stronach internetowych firm. Istnieje też wiele baz CV, w których kandydaci mogą zarejestrować swój życiorys zawodowy. Pracodawcy poszukujący pracowników korzystają często z tego rodzaju narzędzi.  Wiele ofert pracy w Holandii oraz informacji na temat targów pracy można znaleźć na stronie holenderskich publicznych służb zatrudnienia: www.uwv.nl

Warunki pracy

Rodzaje umów o pracę

Nie każda umowa związana z wykonywaniem pracy jest umową o pracę. Oprócz umów o pracę prawo przewiduje również umowy o dzieło i umowy zlecenia.

Holenderski kodeks cywilny przewiduje, że jeżeli osoba pracuje na rzecz innej osoby w każdym tygodniu lub przez co najmniej 20 godzin w miesiącu 3 kolejne miesiące, to mamy do czynienia z umową o pracę w odniesieniu do kwestii płacowych. Umowa o pracę jest porozumieniem pisemnym bądź ustnym pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Czas pracy

Zgodnie z prawem, w Holandii, maksymalny czas pracy wynosi:

dziennie: 12 godzin, tygodniowo: 60 godzin

Jednakże w rozliczeniu 4 tygodniowym, maksymalny czas pracy nie może przekraczać średnio 55 godzin tygodniowo, natomiast w rozliczeniu 16 tygodniowym, maksymalny czas pracy nie może przekraczać średnio 48 godzin tygodniowo

Informacje dotyczące czasu pracy są dostępne w Internecie pod adresem:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden (NL)

Urlop wypoczynkowy

Wszystkim pracownikom w Holandii przysługuje prawo do płatnego urlopu. Jego długość reguluje zazwyczaj umowa o pracę lub umowa zbiorowa. Istnieje jednakże gwarantowane minimum. Wynosi ono czterokrotność liczby godzin pracy w tygodniu danego pracownika. Pracownik, który ma ustalony 40 godzinny tydzień pracy, otrzyma w związku z tym prawo do 20 dni urlopu. Osoby, które pracują w niepełnym wymiarze godzin mają prawo do odpowiednio krótszego urlopu. Większość umów zbiorowych ustala wymiar urlopu wyższy niż prawne minimum. Z reguły wynosi on od 20 do 30 dni na rok dla pracowników zatrudnionych na pełen etat. Niezależnie od wysokości zarobków, pracownikom przysługuje miesięczny dodatek urlopowy w wysokości 8% wynagrodzenia.

Informacje dotyczące urlopów są dostępne w Internecie pod adresem:

https://www.rijksoverheid.nl/ (NL)

Wynagrodzenie za pracę - płaca w Holandii najczęściej podawana jest jako kwota brutto. Płaca netto otrzymywana przez pracownika zazwyczaj zależy od m.in. składek na ubezpieczenie społeczne i podatków. Płaca netto jest kwotą przekazywaną na rachunek bankowy pracownika.

Płaca minimalna - pracodawcy muszą wypłacać swoim pracownikom płace w wysokości nie niższej niż płaca minimalna. Wysokość tej płacy zależy m.in. od wieku i czasu pracy pracownika. Pracownicy w wieku od 15 do 22 lat są uprawnieni do otrzymywania części płacy minimalnej. Na przykład pracownicy w wieku 21 lat i więcej otrzymują 1635,60 euro miesięcznie  albo 377,45 euro tygodniowo. Kwota ta dotyczy osób bezdzietnych i nie zawierają ulgi podatkowej, jaką mogą otrzymywać małżonkowie (partnerzy). Stawki płacy minimalne podlegają zmianie z reguły 2 razy w roku (1 stycznia i 1 lipca)