Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Irlandia, Éire, Ireland, wyspiarskie państwo w północno-zachodniej części kontynentu europejskiego. Zajmuje większą część wyspy Irlandia u zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii. Obszar 70.283 km2. Od północy graniczy z Irlandią Północną. Stolicą Irlandii jest Dublin. Języki urzędowe to angielski i irlandzki (gaelic).

Podejmowanie pracy

Aby pracować w Irlandii, będziesz musiał posiadać irlandzki numer ubezpieczenia społecznego (PPS - Personal Public Service Number). Chcąc go otrzymać, musisz udać się miejscowego Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny.

Dalsze informacje o składaniu wniosków i wymaganiach są dostępne na stronie www.welfare.ie

Firmy polskie mogą prowadzić działalność gospodarczą w Irlandii albo poprzez zarejestrowane w tym kraju spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością bądź akcyjne) albo poprzez rejestrację oddziału.
Osoby fizyczne mogą podejmować działalność na zasadach samozatrudnienia. Od 1 maja 2004 r. fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej wystarczy zgłosić w lokalnej administracji i w urzędzie skarbowym.

Poszukiwanie pracy

Od 1 stycznia 2012 r. irlandzkie publiczne służby zatrudnienia - FÁS Employment Services and Employment Programmes zostały włączone do Departamentu Opieki Społecznej (Department of Social Protection) Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Polski, mają swobodny dostęp do usług FAS.
Informacje o wolnych miejscach pracy na terenie Irlandii można uzyskać w biurach zatrudnienia FAS i/lub na stronie internetowej FAS www.fas.ie. Te same informacje można uzyskać, dzwoniąc do darmowej informacji telefonicznej pod numer 1800 611 116. Osoby poszukujące pracy mogą składać swoje CV bezpośrednio do bazy danych FAS poprzez stronę internetową http://www.fas.ie. Pracodawcy mają za pomocą tej bazy dostęp do CV i mogą skontaktować się z osobą poszukującą pracy. Biura FAS znajdują się na terenie całego kraju. Chcąc znaleźć adres najbliższego biura FAS, zajrzyj do irlandzkiej książki telefonicznej lub na stronę www.fas.ie

Prywatne agencje nie mają prawa obciążać osób poszukujących pracy opłatami za podstawową usługę, jaką jest rejestracja w ich bazach danych. Wszystkie agencje muszą mieć licencję Ministerstwa Pracy, Przedsiębiorczości i Innowacji. Lista agencji posiadających licencję jest dostępna w: Wydziale ds. Agencji Zatrudnienia Ministerstwa Pracy, Przedsiębiorczości i Innowacji.

Warunki pracy

Każdy zatrudniony na terenie Irlandii, otrzymujący regularną zapłatę lub stałą pensję, automatycznie posiada umowę o pracę, bez względu na to, czy została ona sporządzona w formie pisemnej, czy też nie. Zgodnie z przepisami uchwalonymi przez Izbę Reprezentantów Irlandzkiego Parlamentu (Dáil) musi ona gwarantować pewne prawa. Przykładem jest prawo do urlopu macierzyńskiego. Prawa takie są częścią umowy, nawet jeśli pracodawca i pracownik w sporządzonym kontrakcie umówią się, że ich nie stosują. Tak więc statutowe prawo do urlopu macierzyńskiego unieważnia zapis umowy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą mówiący, iż pracownik nie ma prawa z takiego urlopu skorzystać.
Całość umowy o pracę nie musi być sporządzona na piśmie, jednak Irlandzki Kodeks Pracy (Terms of Employment (Information) Act, 1994) mówi, iż pewne jej elementy muszą mieć formę pisemną. Nie dotyczy to pracowników pozostających w stosunku pracy przez okres krótszy niż miesiąc.

Czas pracy
Maksymalny średni tydzień pracy liczy 48 godzin. Liczba ta może być uśredniana w okresie 4-,6- lub 12-miesięcznym, w zależności od okoliczności.

Urlop wypoczynkowy
Ustawa o organizacji czasu pracy (The Organisation of Working Time Act, 1997) gwarantuje maksymalnie 4-tygodniową długość corocznego urlopu wypoczynkowego. Kontrakt pracowniczy może jednak dawać większe uprawnienia. Okresy trwania urlopu przewidziane ustawą są bowiem okresami minimalnymi, a pracodawca i pracownik mogą je przedłużyć w zawartej umowie.

Wynagrodzenie za pracę
Zgodnie ze stanem na dzień 1 listopada 2015 r., płaca minimalna w Irlandii wynosi 8.65 euro za godzinę. Z dniem 1 stycznia 2016 r. płaca minimalna została podniesiona do wysokości 9,15 euro za godzinę. Przy czym w wybranych sektorach jak np. sektor budowlany, turystyczny oraz gastronomiczny płace minimalne kształtują się na poziomie 14 do 18 euro za godzinę. Pełna lista sektorów, w których obowiązują wyższe stawki minimalne za godzinę jest dostępna na stronie internetowej www.workplacerelations.ie/en/