Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Księstwo Liechtensteinu (Fürstentum Liechtenstein) to maleńkie państwo położone w sercu Europy nad brzegiem Renu pomiędzy Austrią i Szwajcarią. Liechtenstein jest czwartym najmniejszym państwem w Europie i szóstym na świecie – jego powierzchnia wynosi 160 km2.

Podejmowanie pracy

Obywatele Polski mają prawo do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wjazd do Księstwa Liechtensteinu oraz pobyt na jego terenie jest możliwy na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Dokument ten musi być ważny co najmniej 90 dni dłużej od planowanego czasu pobytu. Pobyt w Liechtensteinie krótszy niż 90 dni nie wymaga uzyskania dodatkowego pozwolenia na pobyt. Pozwolenie takie należy uzyskać jeśli pobyt na terenie Księstwa Liechtensteinu trwać będzie dłużej niż 90 dni.

Poszukiwanie pracy

Usługi rynku pracy w Liechtensteinie świadczone są przez Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) – Służby Zatrudnienia Księstwa Liechtensteinu. AMS FL zapewnia kompleksową obsługę pracodawców i osób poszukujących pracy. Portal www.amsfl.li (w języku niemieckim) dostarcza cennego wsparcia i informacji dla osób poszukujących pracy.

Pod adresem internetowym Publicznych Służb Zatrudnienia w Liechtensteinie www.amsfl.li znaleźć można informacje o wszystkich ofertach pracy. Przy pomocy platformy internetowej można założyć konto osoby poszukującej pracy, w tym również załadować własne CV.

Pod adresem internetowym www.wirtschaftskammer.li znaleźć można przydatne informacje
o rynku pracy oraz jego sektorach.

Na stronach www.aha.li w zakładce Praca (AHA INFO → Arbeit) oraz na stronie Instytutu Zarządzania Zasobami Ludzkimi www.abena.li znajduje się wiele przydatnych informacji dla osób szukających pracy.

Warunki pracy

Przepisy prawa pracy w Liechtensteinie oparte są o zasady Kodeksu cywilnego (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB) oraz prawa pracy w przemyśle, produkcji i handlu w skrócie Prawa pracy (Arbeitsgesetz). Przepisy te określają prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika dotyczące godzin pracy, wynagrodzenia, równości płci, świąt, urlopów, świadczeń, ubezpieczenia, zwolnień i innych.

W Liechtensteinie istnieje tylko jeden związek zawodowy dla pracowników wszystkich sektorów Stowarzyszenie Pracowników Liechtensteinu (Liechtensteinischen ArbeitnehmerInnenverband – LANV).

Rodzaje umów o pracę
W Liechtensteinie umowa o pracę może być zawierana w formie pisemnej lub ustnej. Zalecane jest jednak by była to forma pisemna. Umowa musi zawierać następujące informacje: dane osobowe, adres pracodawcy, datę rozpoczęcia pracy, czas trwania umowy, dzienny lub tygodniowy wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, opis stanowiska pracy i zakresu obowiązków, okres wypowiedzenia, wynagrodzenie, dodatki, premie, prowizje.

Czas pracy
Zgodnie z przepisami prawa pracy maksymalna liczba godzin pracy w tygodniu wynosi:45 godzin – dla pracowników w przedsiębiorstwach przemysłowych, pracowników biurowych, technicznych oraz innych pracowników w tym personelu sprzedaży w dużych przedsiębiorstwach handlu detalicznego, 48 godzin – dla wszystkich pozostałych pracowników.

Zwykły tygodniowy wymiar czasu pracy w handlu w Liechtensteinie waha się od 40-42 godzin, w większości sektorów przemysłowych wynosi 42-44 godziny/tydzień.

Urlop wypoczynkowy
Od 2011 roku pracownikom przysługują 4 tygodnie urlopu w ciągu roku. Pracownicy do 20 roku życia oraz pracownicy posiadający co najmniej dwudziestoletni staż pracy mają prawo do 5 tygodni urlopu w ciągu roku. Wiele zbiorowych układów pracy przewiduje 22 dni urlopu lub więcej dla osób powyżej 50 roku życia. Należy dopytać pracodawcy czy w danym sektorze występują takie uregulowania.

Wynagrodzenie za pracę
W Liechtensteinie nie ma ustawowej płacy minimalnej. Jednakże niektóre zbiorowe układy pracy zawierane pomiędzy Izbą Przemysłowo-Handlową, Związkiem Pracodawców oraz Związkiem Zawodowym przewidują określone wynagrodzenia za pracę w konkretnym sektorze. Warunki tych umów zmieniają się średnio co 2 lata i mają za zadanie chronić przed dumpingiem płacowym.