Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Niemcy – Republika Federalna Niemiec (RFN) / Bundesrepublik Deutschland (BRD)
Powierzchnia całkowita: 357.022 km2. Długość granic z sąsiadującymi państwami: Austria 784 km, Belgia 167 km, Dania 68 km, Francja 451 km, Holandia 577 km, Luksemburg 138 km, Polska 456 km, Czechy 646 km, Szwajcaria 334 km. Liczba ludności Niemiec wynosi około 82,6 mln – kraj o największej liczbie ludności wśród państw UE liczba ludności. Stolicą Niemiec jest Berlin.

Podejmowanie pracy

Z racji obowiązywania ustawy o swobodnym przepływie osób w UE, nie jest wymagane zezwolenie na legalny pobyt w Niemczech. Urzędy ds. obcokrajowców wydają obywatelom Polski automatycznie wspólnotowe zaświadczenie o prawie do pobytu.
Nie ma żadnych pozwoleń na wykonywanie pracy. Decyzja o podjęciu pracy należy wyłącznie do pracodawcy i kandydata do pracy. Przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, może delegować swoich pracowników do wykonywania określonej pracy na terenie Niemiec. Oddelegowanie może być na własny rachunek i pod swoim kierownictwem lub do zakładu lub przedsiębiorstwa znajdującego się na terenie Niemiec. Na wniosek pracodawcy ZUS poświadcza ubezpieczenie delegowanych pracowników na formularzach U-101. Pracownicy delegowani (do 12 miesięcy) są zwolnieni z obowiązku składkowego w Niemczech oraz mają prawo do niemieckiej opieki medycznej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez NFZ.
Obywatel polski ma prawo do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej i świadczenia usług na terenie Niemiec. Zakładanie i prowadzenie spółek jest dość skomplikowane, a przede wszystkim wymaga dużych nakładów finansowych. Bardziej realne, prostsze i wymagające dużo mniejszych nakładów finansowych, jest założenie samodzielnej działalności gospodarczej, czyli jednoosobowej firmy (samozatrudnienie na terenie Niemiec).

Poszukiwanie pracy

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Niemczech mogą poszukiwać pracy poprzez:

  • poszukiwanie odpowiedniej oferty pracy na portalu internetowym EURES, www.eures.europa.eu. Możliwe jest to poprzez przeglądanie dostępnych ofert pracy, bądź zalogowanie się na stronie i wprowadzenie własnego życiorysu do bazy osób poszukujących pracy.
  • oferty pracy dla Polaków firmowane poprzez EURES można znaleźć korzystając z centralnej bazy ofert pracy – należy wybrać blok:
    Szukasz pracy w UE > Jesteś obywatelem Polski > Zagraniczne oferty pracy > Baza krajowa. Oferty pracy za granicą są umieszczane w bazie przez wojewódzkie urzędy pracy i OHP.
  • poszukiwanie odpowiedniej oferty na portalu internetowym niemieckiego urzędu pracy: http://jobboerse.arbeitsagentur.de
  • skontaktowanie się z ZAV Auslandsvermiettlung Berlin przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • zgłoszenie się do prywatnej niemieckiej lub polskiej agencji pośrednictwa pracy
  • udział w organizowanych międzynarodowych giełdach i targach pracy na terenie Polski i Niemiec
  • udział w polsko-niemieckich dniach doradczych odbywających się w polskich i niemieckich urzędach pracy na pograniczu
  • przeglądanie ogłoszeń, zawierających oferty pracy w prasie lub Internecie.
Warunki pracy

Przepisy prawa pracy reguluje Kodeks Cywilny Bürgerlichen Gesetzesbuch (BGB), który stwarza podstawy do zawarcia umowy o pracę pomiędzy dwoma partnerami: pracodawcą a pracownikiem. Umowa o pracę na początku nie musi mieć formy pisemnej. Jednak do miesiąca od podjęcia pracy pracodawca jest zobowiązany przedłożyć pracownikowi na piśmie najistotniejsze warunki zatrudnienia.
Do umów o pracę często wprowadza się zapis, że pierwszy okres stosunku pracy traktowany jest jako okres próbny. Z reguły okres próbny uzgadnia się na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Czas pracy
Tygodniowy czas pracy w Niemczech wynosi średnio 39 godzin (4 dni po 8 godzin i 7 godzin w piątek), a maksymalnie 48 godzin tygodniowo i nie może przekraczać 8 godzin dziennie. Może być wydłużony do 10 godzin, o ile w ramach okresu rozliczeniowego (wynoszącego 6 miesięcy lub 24 tygodnie) nie zostanie przekroczona średnia długość czasu pracy na poziomie 8 godzin w dni robocze.
Układy zbiorowe przewidują w pewnych okolicznościach krótszy lub dłuższy czas pracy np. w branży budowlanej od grudnia do marca pracuje się 38, a w pozostałych miesiącach 41 godzin tygodniowo.
Godziny pracy w urzędach i biurach rozpoczynają się najczęściej o godzinie 9, około godziny

Urlop wypoczynkowy
Długość urlopu wypoczynkowego wynosi rocznie co najmniej 24 dni robocze w przypadku 6-dniowego i 20 dni w przypadku 5-dniowego tygodnia pracy. Dniami roboczymi są wszystkie dni kalendarzowe, nie będące niedzielami lub ustawowymi świętami. Urlop przysługuje po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy. Liczba dni urlopu wzrasta wraz ze stażem pracy. Umowy zbiorowe zazwyczaj wydłużają czas urlopu do 30 dni lub nawet więcej. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za czas urlopu w takiej samej wysokości, jakby pracował (wyliczana jest średnia z ostatnich 13 tygodni).

Wynagrodzenie za pracę
Od 1 stycznia 2015 roku w Niemczech wprowadzona została ustawowa płaca minimalna. Stawka dotyczy pracowników niemieckich i zagranicznych, również tych oddelegowanych do pracy na terenie Niemiec. Nie ma więc znaczenia czy pracodawca jest z Niemiec, czy z zagranicy.
Nadal obowiązują minimalne stawki godzinowe w poszczególnych branżach gospodarki regulowane przez układy taryfowe, corocznie negocjowane pomiędzy centralami związków zawodowych, a związkami pracodawców.
Od 2018 roku zostaną zlikwidowane wszystkie wyjątki.
W przypadku stosowania systemu akordowego, pracownicy którzy nie wyrobią określonej normy mogą domagać się wypłaty według stawki godzinowej. Wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę pracy nie może wynosić mniej niż ustawowa płaca minimalna.
Ustawowa płaca minimalna nie obowiązuje dla:
- młodzieży poniżej 18 lat, która kontynuuje naukę zawodu,
- dla osób długotrwale bezrobotnych (ale tylko tych zarejestrowanych w Niemczech), przez pierwsze 6 miesięcy pracy,
- niektórych praktykantów.