Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szwajcaria – państwo w centralnej części Europy, bez dostępu do morza. Graniczy z: Niemcami (na północy), Austrią i Liechtensteinem (na wschodzie), Włochami (na południu) oraz Francją (na zachodzie). Jej powierzchnia wynosi 41.300 km². Stolicą Szwajcarii jest Berno.

Podejmowanie pracy

Obywatele Unii Europejskiej (oprócz obywateli Chorwacji, wobec których zastosowano 10 letni okres przejściowy) mają swobodę poruszania się w Szwajcarii. Mogą oni przebywać i wykonywać działalność zarobkową w Szwajcarii trzy miesiące bez zezwolenia. Muszą tylko zgłosić się w swojej gminie. Jeśli działalność trwa dłużej niż trzy miesiące, muszą zgłosić się w swojej gminie oraz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt.

Wszelkie informacje na temat zatrudnienia w Szwajcarii znajdują się na stronie: www.eda.admin.ch

Szwajcarskie prawo gwarantuje prowadzenie działalności gospodarczej w zróżnicowanych formach zarówno przez osoby będące obywatelami tego kraju, jak i przez cudzoziemców. Jako najbardziej powszechne występują spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), spółki akcyjne (AG); mogą być też tworzone oddziały spółek.

Poszukiwanie pracy

Bezpłatne pośrednictwo pracy prowadzi Regionalne Pośrednictwo Pracy w miejscu zamieszkania (pobytu). Przydatna może okazać się strona: www.treffpunkt-arbeit.ch, gdzie zamieszczane są oferty pracy szwajcarskich urzędów pracy.
Również na stronach Ministerstwa Gospodarki www.seco.admin.ch można znaleźć informacje na temat możliwości podjęcia pracy.
Liczne wolne posady nie są publikowane ani w gazetach, ani w Internecie, gdyż są zajmowane wewnętrznie lub oferowane osobom, które zwracają się bezpośrednio do przedsiębiorstwa.
Dlatego też osobiste kontakty oraz publiczne i prywatne agencje pośrednictwa pracy są najlepszą drogą do zapoznania się z rynkiem pracy. W niektórych dziedzinach, jak budownictwo, sprzedaż i hotelarstwo, informacja o ogromnej większości posad jest przekazywana ustnie. Wiele przedsiębiorstw publikuje swoje oferty posad na własnej stronie internetowej. Wyszukiwarki pomogą w ich znalezieniu.
Adresy większości przedsiębiorstw szwajcarskich znajdują się pod rubryką prezentującą członków ("Mitglieder", "Membres") na przykład: Economie Suisse (organizacja przedsiębiorstw szwajcarskich), Swissmem (organizacja szwajcarskiego przemysłu maszynowego, wyposażenia elektrycznego i metalowego), FH (Szwajcarska Federacja Zegarmistrzowska), SGCI (organizacja przemysłu chemicznego i farmaceutycznego).

Warunki pracy

Rodzaje umów o pracę
Umowa o pracę może zostać także zawarta w sposób milczący, co oznacza, iż umowa jest ważna również w sytuacji, kiedy strony nie nadały jej formy pisemnej. W przypadku niektórych umów ich forma pisemna jest obligatoryjna. Dotyczy to w szczególności umów o naukę zawodu z pracodawcą, umów o zatrudnieniu komiwojażerów i marynarzy. Osoby niepełnoletnie oraz osoby pozostające pod opieką do zawarcia umowy o pracę potrzebują zgody swego przedstawiciela prawnego.

Czas pracy
Prawo szwajcarskie ustanawia maksymalny tygodniowy czas pracy dla zatrudnionych w zakładach przemysłowych, dla personelu biurowego, personelu technicznego i zatrudnionych w innych branżach, wliczając w to personel zatrudniony przy sprzedaży w dużych przedsiębiorstwach handlu detalicznego, na 45 godzin. Wszystkich innych zatrudnionych nie wykonujących samodzielnej działalności zarobkowej obowiązuje czas pracy od 40 do 50 godzin tygodniowo.

Urlop wypoczynkowy
Ustalony ustawowo minimalny czas trwania urlopu wynosi: 4 tygodnie dla pracowników i dla uczących się zawodu powyżej 20-go roku życia, 5 tygodni dla pracowników i dla uczących się zawodu do ukończonego 20-go roku życia. W Szwajcarii obowiązuje cały szereg różnych rodzajów urlopu gwarantowanych z mocy ustawy lub na podstawie zbiorowych umów pracy mających stworzyć zatrudnionym przyjemniejsze ramy funkcjonowania w świecie pracy. Mianowicie zatrudnionym i uczącym się zawodu w wieku poniżej 30 lat, angażującym się nieodpłatnie na rzecz młodzieży, przysługuje raz w roku w ramach urlopu młodzieżowego pięć dodatkowych dni wolnych od pracy. Ponadto pracodawca jest obowiązany przyznać swoim pracownikom dni i godziny zwyczajowo wolne od pracy, np. na okoliczność ślubu, urodzin dziecka/dzieci, zgonu bliskich krewnych lub znajomych lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.

Wynagrodzenie za pracę
Szwajcaria nie ma ustawowej płacy minimalnej. Pensja pracownika zależy od poziomu wykształcenia, branży zawodowej, regionu a także od wieku. Tylko niektóre układy zbiorowe pracy określają minimalną stawkę. Jednak ogólny poziom płac jest wyższy niż w innych krajach europejskich. Średnia płaca wynosi około 5797 CHF, w branży medycznej jest to 9633 CHF, w branży bankowej 9633 CHF a w branży telekomunikacyjnej 8527 CHF.