Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wielka Brytania –Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (The United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland) – to państwo położone w Europie Zachodniej, na wyspach pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Morzem Północnym, włącznie z 1/6 terytorium wyspy Irlandii, na północny zachód od Francji. Powierzchnia całkowita wynosi 244.820 km2. Wielka Brytania składa się z trzech krajów: Anglii, Szkocji i Walii. Stolicą Wielkiej Brytanii jest Londyn

Podejmowanie pracy

Od 1 maja 2004 r. obywatele polscy pracujący w Wielkiej Brytanii mają te same prawa, co obywatele brytyjscy w zakresie dostępu do ofert pracy, wynagrodzeń i warunków zatrudnienia.

Od 1 maja 2011 r. chcąc podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, nie musimy rejestrować się w Home Office (biuro zajmujące się migracją zarobkową). Polacy mogą podejmować zatrudnienie, pracować jako pracownicy najemni lub samozatrudnieni, rozpoczynać działalność gospodarcza, zarządzać przedsiębiorstwami lub założyć lokalne filie przedsiębiorstwa.

Przebywając i pracując w Wielkiej Brytanii możemy, ale nie musimy ubiegać się o Registration Certificate – rezydenturę tymczasową. Dokument potwierdzający rezydenturę tymczasową wydawany jest obywatelom EOG i potwierdza on prawo do mieszkania i pracy na terenie Wielkiej Brytanii zgodnie z prawem europejskim. Dokument ten może być przydatny np. w momencie zakładania konta w banku lub ubiegania się o stałą pracę.

Samozatrudnienie jest interesującą propozycją dla podejmujących pracę w Wielkiej Brytanii, płaci się wtedy niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Osoby jednocześnie pracujące i samozatrudnione, powinny to zgłosić w HMCR - HM Revenue & Customs - Urząd Podatkowy w Wielkiej Brytanii, aby nie płacić podwójnie składek na ubezpieczenie.

Poszukiwanie pracy

Tradycyjne sposoby poszukiwania pracy w Wielkiej Brytanii to: urzędy pracy JobCentre Plus, prywatne agencje pośrednictwa pracy zrzeszone w REC i działy rekrutacyjne firm.
Brytyjski rynek pracy jest teraz "cyfrowo zorientowany" co oznacza, że pracodawcy coraz częściej rekrutują wykorzystując metody on-line tj. specjalistyczne oraz ogólne strony poświęcone pracy np.: Monster, Jobsite oraz strony internetowe swoich firm. Wzrasta również wykorzystanie mediów społecznościowych takich jak: LinkedIn, Twitter, Facebook, You Tube. Zmniejsza się korzystanie z ogłoszeń o pracę umieszczanych w prasie i radio.
W Wielkiej Brytanii nie wolno pobierać opłat od poszukujących pracy za znalezienie pracy. Jednakże są przypadki, kiedy agencje pobierają opłaty za szkolenie, koszty administracyjne lub badania lekarskie. Zwykle powyższe opłaty powinny być uiszczane przez pracodawcę, będącego klientem agencji. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym urzędem pracy.
Agencje rekrutacyjne stanowią istotne źródło ofert pracy w większości miast Wielkiej Brytanii. Agencji tych należy szukać pod hasłem Employment Agencies lub Personnel Consultants w książkach telefonicznych lub w wyszukiwarkach Yellow Pages.
Niektóre agencje zatrudnienia zarejestrowane są w Recruitment & Employment Confederation (REC), czyli Konfederacji Rekrutacji i Zatrudnienia. REC jest stowarzyszeniem agencji rekrutacyjnych i może służyć pomocą w doborze odpowiedniej agencji. Można zwrócić się do REC, podając jakiej pracy poszukujemy i REC powinien przedstawić nam odpowiednią listę agencji posiadających licencję Departamentu Pracy i Emerytur. Agencje należące do REC godzą się na przestrzeganie Kodeksu Praktyki Zawodowej i muszą co dwa lata zdać test z przestrzegania kodeksu "Compliance Test", aby kontynuować członkostwo, które jest dobrowolne. REC jest zobowiązana do podnoszenia standardów i podkreślania doskonałości w branży rekrutacyjnej.

Od 2009 roku wzrosła liczba fikcyjnych brytyjskich ofert pracy, które kierowane są głównie do poszukujących pracy z państw o wysokiej stopie bezrobocia.
Fikcyjna oferta zawiera fikcyjny adres strony internetowej albo będący na darmowych serwerach Hotmail lub Yahoo, zły numer telefonu - np. przekierowanie na płatną infolinię lub numer zaczynający się +4470... będący osobistym numerem telefonu, który może być ulokowany w każdym miejscu na świcie. Oferty takie zawierają "profesjonalnie" wyglądające logo, później przygotowana jest do podpisu fikcyjna umowa o pracę. Kandydaci proszeni są o podanie numeru konta bankowego i innych personalnych informacji oraz o przedpłatę.

W związku z powyższym poszukujący pracy w Wielkiej Brytanii powinni zwrócić szczególną uwagę czytając oferty pracy, obojętnie czy zamieszczone w internecie czy w gazetach i odpowiadając na nie:

  • nigdy nie podawać szczegółów dotyczących własnego konta bankowego,
  • nigdy nie przesyłać zeskanowanego dowodu tożsamości, paszportu, dyplomów - dopóki nie upewnimy się, że pracodawca jest rzetelny,
  • nigdy nie przekazywać pieniędzy, nie robić przelewów bankowych.

Zachowajmy ostrożność jeśli zarobki podawane w ofercie pracy wydają się nam zbyt wysokie, zazwyczaj oznacza to, że dana oferta pracy jest "zbyt dobra", aby mogła być prawdziwa.

W sytuacji kiedy staniemy się ofiarą oszustwa, należy zgłosić to do Action Fraud www.ActionFraud.org.uk

Warunki pracy

Jeśli jest to możliwe, umowę o pracę warto podpisać przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii. Jeśli oferują nam umowę o pracę, sprawdźmy dokładnie warunki pracy. Upewnijmy się, że rozumiemy, co podpisujemy. Sprawdźmy sposób i warunki zapłaty. Spytajmy również o koszty przejazdu i zakwaterowania oraz czy otrzymamy na ten cel pomoc finansową od pracodawcy i na jakich warunkach. Prawdopodobnie wynagrodzenie będzie wypłacane nam przelewem na konto bankowe, więc przygotujmy wcześniej odpowiednie dokumenty konieczne do otwarcia rachunku, może nasz bank będzie mógł nam w tym pomóc przed wyjazdem.

Rodzaje umów o pracę
W Wielkiej Brytanii nie jest regułą, aby podpisywać umowę o pracę między pracodawcą a pracownikiem, umowy o pracę bardzo często zawierane są ustnie. Jednakże pracodawca jest zobowiązany w ciągu 2 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika (na okres co najmniej miesiąca lub więcej) dostarczyć mu na piśmie oświadczenie. Oświadczenie to ("written statement of employment particulars") nie jest umową o pracę, ale zawiera główne warunki zatrudnienia.

Jednak jeśli zgodzimy się na wykonanie jakiejś określonej pracy dla kogoś, np. pomalowania mu domu to nie zawieramy z nim umowy o prace a umowę na świadczenie usług (contract to provide services).

Rodzaje umów o pracę: umowa o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas określony, umowy dla pracowników agencyjnych, Freelanserzy, konsultanci i kontrahenci, umowy bez określenia wymiaru czasu pracy (zero hour contracts), zatrudnianie członków rodziny, wolontariuszy i osób młodocianych.

Czas pracy
The Working Time Regulations (przepisy dot. czasu pracy) z 1998 roku ustalone zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej dotyczącej czasu pracy obejmują prawa pracownika i obowiązki pracodawcy odnośnie norm czasu pracy – maksymalny czas pracy, urlopy, zwolnienia lekarskie itp.

Maksymalna iść godzin pracy tygodniowo to 48 godzin dla pracowników mających 18 lat i więcej, ale jest to średni tygodniowy czas pracy liczony w siedemnastotygodniowym okresie odniesienia. Oznacza to, że pracownik może pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo w danym tygodniu, jeśli w ciągu tych 17 tygodni odniesienia będą tygodnie kiedy pracował mniej godzin.

Urlop wypoczynkowy
Najczęściej pracodawcy zapewniają 28 dni płatnego urlopu wypoczynkowego w roku, choć mogą zdarzyć się odstępstwa od tej reguły. Będąc zatrudnionym na pełen etat i pracując 5 dni w tygodniu mamy prawo do nie mniej niż 28 dni płatnego urlopu rocznie, ale pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy i pracujący np. 3 dni tygodniowo mogą uzyskać maksymalnie 16,8 dni płatnego urlopu rocznie. Liczbę dni urlopu oblicza się mnożąc liczbę dni pracujących w tygodniu przez roczną ilość tygodni uprawnionych do urlopu tj. 5,6 tygodnia.

Wynagrodzenie za pracę
Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii należy otworzyć konto w banku, aby pracodawca mógł przelać nam wynagrodzenie za pracę oraz abyśmy mogli korzystając z rachunku bankowego opłacać np. czynsz, prąd, gaz oraz otrzymywać świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego, jeżeli będziemy do nich uprawnieni.
Bank może poprosić również o podanie ostatniego stałego adresu zamieszkania w kraju pochodzenia – w tym celu wystarczy okazać dowód osobisty lub prawo jazdy.

Minimalne krajowe wynagrodzenie - NMW National Minimum Wage - zostało wprowadzone 1 kwietnia 1999 roku. Stawki minimalnego krajowego wynagrodzenia są określone i podwyższane po 1 października każdego roku i zależą od wieku osoby i tego czy jest uczniem.

Od 1 kwietnia 2016 Brytyjski Rząd wprowadził National Living Wage / Minimalna Płaca na przeżycie – ma zapewnić godne życie osobie pracującej.