Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Podstawowym prawem obywateli państw UE i EFTA jest prawo swobodnego przepływu osób. Prawo to umożliwia podjęcie pracy na terenie ww. państw bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na podjęcie pracy. Ważny jest zatem jednolity sposób zaprezentowania swoich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych zrozumiale i czytelnie nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae – powinien być napisany tak, aby był zrozumiany w krajach UE i EFTA.

Taki cel przyświecał Komisji Europejskiej, która zaproponowała zestaw pięciu dokumentów o nazwie Europass, dotyczący dokumentowania i prezentowania kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych na poziomie europejskim. Europass został następnie przyjęty w formie Decyzji przez Parlament Europejski i Radę UE 15 grudnia 2004 r., która obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.

Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą – Europass jest dla Ciebie. Zapewnia bowiem obywatelom państw UE i EFTA równe szanse w przedstawieniu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały na poziomie europejskim. Dobrze napisany życiorys ułatwia znalezienie pracy. Należy w nim zwrócić uwagę przede wszystkim na swoje umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

Europass obejmuje zbiór pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie.

Dwa dokumenty wymienione poniżej są dostępne dla obywateli i można wypełniać je samodzielnie:
1

Curriculum Vitae

pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i efektywny. Możesz wypełnić swoje Europass – CV w trybie on-line korzystając z instruktażu lub pobrać formularz, przykłady i instrukcje.
2

Paszport Językowy

jest narzędziem samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych. Możesz wypełnić swój Europass – Paszport Językowy w trybie on-line korzystając z instruktażu lub pobrać formularz, przykłady i instrukcje.
Pozostałe trzy dokumenty wymienione poniżej wydawane są przez instytucje edukacyjne i szkoleniowe:
3

Europass - mobilność

zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.
4

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia zawodowego. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.
5

Suplement do Dyplomu

zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.

W każdym kraju UE i EFTA działania, związane z dokumentami Europass koordynuje Krajowe Centrum Europass. Jest to punkt kontaktowy dla osób prywatnych, organizacji i instytucji zainteresowanych informacjami na temat Europass i sposobem jego wykorzystania.

Najważniejsze zadania to:

  • koordynacja wydawania dokumentów Europass;
  • promocja Inicjatywy Europass i dokumentów Europass;
  • informowanie centrów poradnictwa i informacji zawodowej o inicjatywie Europass i dokumentach Europass;
  • zapewnienie by wszystkie dokumenty Europass były także dostępne w wersji drukowanej;
  • pełnienie roli partnera krajowego w europejskiej sieci Krajowych Centrów Europass.

W Polsce rolę Krajowego Centrum Europass pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Krajowe Centrum EUROPASS
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa