Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Polski rynek pracy od lat charakteryzuje się sezonowością oraz terytorialnym zróżnicowaniem.

Sezonowość oznacza wzrost bezrobocia w miesiącach rozpoczynających i kończących rok. Miesiące wiosenne są okresami spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych, co wynika między innymi z rozpoczynania prac sezonowych w budownictwie, a także początkiem sezonu turystycznego. Na przełomie roku zwiększa się liczba bezrobotnych ze względu na wygasające umowy o pracę oraz wygasające umowy na prace subsydiowane.

Od lat wysoki pozostaje stopień terytorialnego zróżnicowania bezrobocia w Polsce. Jest to wynikiem zarówno nierównomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, jak i ich położenia geograficznego.

Szczegółowe informacje o rynku pracy, które cyklicznie przygotowuje i publikuje Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdziesz na wortalu publicznych służb zatrudnienia.