Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Nazwa państwa Rzeczpospolita Polska (RP)
Godło
Flaga
Język urzędowy polski
Stolica Warszawa
Miasta wojewódzkie Białystok, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra
Ustrój polityczny Demokracja parlamentarna. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament (Sejm – 460 posłów, Senat – 100 senatorów), władzę wykonawczą – Rada Ministrów
i Prezydent, a władzę sądowniczą – niezawisłe sądy
Podział administracyjny Trójstopniowa struktura samorządu terytorialnego składająca się z: samorządu gminnego, samorządu powiatowego (w tym miast na prawach powiatu) i samorządu województwa. Polska dzieli się na 2 477 gmin, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu i 16 województw (Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie)
Położenie geograficzne Położona w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim. Graniczy na wschodzie – z Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą, na południu – ze Słowacją i Czechami, a na zachodzie – z Niemcami
Powierzchnia 312 696 tys. km2
Liczba ludności W przybliżeniu 38,3 mln
Klimat Klimat umiarkowany. Średnia temperatura w lecie waha się pomiędzy 16,5°C a 20°C, w zimie – między -6°C a 0°C. Najcieplejszy miesiąc – czerwiec. Najzimniejszy miesiąc – styczeń
Wyznania religijne Katolicy – 86,9%, prawosławni – 1,31% i inne wyznania
Skład etniczny Państwo prawie jednolite narodowościowo. Polacy stanowią ok. 97% ludności. Najliczniejsze mniejszości narodowe: Niemcy, Ukraińcy i Białorusini
Centralny bank Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21
Waluta Średni kurs euro (EUR) za pierwszą połowę 2021 r. według Narodowego Banku Polskiego to 4,5408 złotych (PLN)1; Wartość 1 PLN to ok. 0,22 EUR
Telefony alarmowe i informacyjne 112 – centrum powiadamiania ratunkowego (ogólny numer alarmowy), 997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe, 984 – ratownictwo wodne, 985 – ratownictwo morskie i górskie, 987 – centrum zarządzania kryzysowego, 996 – centrum antyterrorystyczne, 986 – straż miejska (nie we wszystkich miastach) - (połączenia są bezpłatne)
Dni świąteczne 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, Wielkanoc (święto ruchome),
1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zesłanie Ducha Świętego (święto ruchome przypadające w niedzielę), Boże Ciało (święto ruchome),
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości, 25 i 26 grudnia – Święta Bożego Narodzenia
Linki

1.   Przeliczenia kwot z PLN na EUR podane w broszurze zostały dokonane według średniego kursu EUR za pierwsze półrocze 2021 r. według Narodowego Banku Polskiego.