Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Nazwa państwa Rzeczpospolita Polska (RP)
Godło
Flaga
Język urzędowy polski
Stolica Warszawa
Miasta wojewódzkie Białystok, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin,Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń,
Warszawa, Wrocław, Zielona Góra
Ustrój polityczny Demokracja parlamentarna. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament (Sejm – 460 posłów, Senat – 100 senatorów), władzę wykonawczą – Rada Ministrów i Prezydent, a władzę sądowniczą – niezawisłe sądy
Podział administracyjny Trójstopniowa struktura samorządu terytorialnego
składająca się z: samorządu gminnego, samorządu powiatowego oraz samorządu województwa. Polska dzieli się na 2 478 gmin, 314 powiatów i 16 województw (Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie)
Położenie geograficzne Położona w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim. Graniczy na wschodzie – z Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą, na południu – ze Słowacją i Czechami, a na zachodzie – z Niemcami
Powierzchnia 312 696 tys. km2
Liczba ludności W przybliżeniu 38,5 mln
Klimat Klimat umiarkowany. Średnia temperatura w lecie waha się pomiędzy 16,5°C a 20°C, w zimie – między -6°C a 0°C. Najcieplejszy miesiąc – czerwiec. Najzimniejszy miesiąc – styczeń
Wyznania religijne Katolicy – 87,58%, prawosławni – 0,41% i inni
Skład etniczny Państwo prawie jednolite narodowościowo. Polacy stanowią ok. 97% ludności. Najliczniejsze mniejszości narodowe: Niemcy, Ukraińcy i Białorusini
Centralny bank Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21
Waluta Średni kurs euro (EUR) za pierwsze półrocze 2019 r. według Narodowego Banku Polskiego to 4,2933 złotych (PLN)1 ; Wartość 1 PLN to ok. 0,23 EUR
Telefony alarmowe i informacyjne 997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe lub ogólny numer alarmowy – 112 (połączenia są bezpłatne)
Dni świąteczne 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
Wielkanoc (święto ruchome), 1 maja – Święto Pracy,
3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zesłanie
Ducha Świętego (święto ruchome przypadające
w niedzielę), Boże Ciało (święto ruchome),
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny,
1 listopada – Wszystkich Świętych,
11 listopada – Święto Niepodległości,
25 i 26 grudnia – Święta Bożego Narodzenia

1.   Przeliczenia kwot z PLN na EUR podane w broszurze zostały dokonane według średniego kursu EUR za pierwsze półrocze 2019 r. według Narodowego Banku Polskiego.